week 8 (klik hier)

Belangenverstrengeling en dubbele petten.
Volgens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)  is belangenverstrengeling:
Bij (schijn van) belangenverstrengeling gaat het om vermenging van het publiek belang met het persoonlijk belang van een bestuurder of raadslid. Het gaat dan bijvoorbeeld om familieleden of vrienden waarmee een bestuurder of raadslid als privépersoon banden heeft en die tegelijkertijd ook actief zijn voor de gemeente. Belangenverstrengeling kan het zuiver en objectief besluiten of handelen in het publiek belang schaden en in het zwaarste geval leiden tot bevoordelen van bepaalde personen of bedrijven.
Ook in de gemeente Aalten is de kwestie van de dubbele petten steeds maar weer actueel. Wie herinnert zich niet de vele petten van voormalig raadslid Gerrit Rutgers of het voorzitterschap van raaslid Diersen uit Dinxperlo van de Stichting Sport en Recreatie. 
Meer recent was er naturlijk de af te keuren gang van zaken rond de aanleg van een ilegaal mestbassin en het doorgeven van vertrouwelijke informatie daarover van wethouder Kok aan zijn toenmalige collega Luiten.
 
Belangenverstrengeling lijkt daamee aan de orde van de dag en iets van alle tijden. Misschien nog niet eens altijd vanuit een eigen, persoonlijk belang. Maar ook wel vanuit een idee iets te kunnen regelen voor je vereniging, je club, je organisaties. En toch moeten we daar uiterst voorzichtig mee zijn.
Het is een bekend feit dat wij als Progressieve Partij  ons sterk maken voor bijvoorbeeld rechtvaardige betaling van bloemenvouwers en thuiszorgers. Dat we ons druk maken voor de rechten van gehandicapten en mensen met beperkingen. En dat we mensen met raad en daad bij staan die bezwaren hebben tegen ongewenste ontwikkelingen in de gemeente bijv. megastallen en natuurvernietiging. Is dat belangenverstrengeling?  Dacht het niet: het komt voor uit ons principe, uit onze politiek programma en onze werkwijze.Het is meer belangenbehartiging. 
 
Ik vind het gevaarlijk worden als je je als woordvoerder van een bedrijf of vereniging opwerpt die iets van de gemeente gedaan moet krijgen. Dat is het geval bij Raimond Smit, voorzitter van AD en betrokken woordvoerder over de plannen bij Sportpark Zuid. In het laatste nummer van Aaltens Nieuws  staat een uitgebreid artikel over dit initiatief met Raimond als woordvoerder. Op de pagina er na staat hij gebroederlijk met de fractie van het CDA op de foto als fractievolger in een  advertentie van het CDA. De vraag is of je op deze manier als persoon en als fractie nog onafhankelijk kunt oordelen over een aanvraag waarvan de inhoud en hoogte van het bedrag nog niet bij de andere raadsleden bekend is.
Een tweede voorbeeld: Martin Veldhuizen (VVD) en Henk Rijks (GB) zitten beide in de zgn. matchgroep van De Aaltense Uitdaging. Ze weten beiden dat in 2015 de gemeenteraad voor maximaal 3 jaar subsidie heeft gegeven aan dit overigens uitsekende initiatief. Toch werken zij mee aan een vervolg-aanvraag zonder dit in de raadszaal te noemen. 
Ik vind het onverstandig  om een prominente functie bij een organisatie –hoe waardevol ook-  te vervullen en mede betrokken te zijn bij een nog komend subsidie-initiatief.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *