week 7 (klik hier)

Tussentijds afscheid Willie Oort
 
Het was een bijzonder einde van de raadsvergadering van dinsdag 15 februari. Om ongeveer 21.45 uur zwaaiden de deuren van Elim open kwam een groot gezelschap binnen met in hun midden inmiddels ex-raadslid Willie Oort (PvdA). Er  stond een afscheid van haar gepland om 22.00 uur. Maar dat duurde nog even. De CDA-fractie wilde nog schorsing om het jaartal 2018 uit de woonvisie te halen en de HMV-fractie klaagde nog uitgebreid over de woordkeuzes en nietszeggendheid van sommige raadsmededelingen. Ik had ook nog vragen over de notulen over afval, duurzaamheid, maar heb maar aangekondigd die schriftelijk te zullen stellen. Maar rond 22.30 uur kon dan toch de burgemeester het woord nemen om Willie Oort uit te zwaaien. 
Wat misschien niet veel inwoners van Bredevoort en Aalten weten is dat Willie al in 1982 raadslid werd in de toenmalige gemeente Wisch. Daar is ze ook een aantal periodes wethouder geweest. Na de herindeling in 2005 werden Dinxperlo en Aalten samengevoegd. Er moest een college gevormd worden en de PvdA wilde wel samen met CDA een college vormen. De PvdA in de gemeente Aalten had geen geschikte kandidaten dus kwamen ze terecht bij Willie uit Wisch.  Ze moest toen wel verhuizen naar de gemeente Aalten en ging wonen in Dinxperlo. Dat was natuurlijk best een ingrijpende beslissing. De latere wethouders Kok en Wiltink mochten wel in hun eigen gemeente blijven wonen. Vanaf 2005-2006 maakte ze deel uit van het College van de drie dames:  Willie Oort, Truus Wikkerink en Jenny Rigter. Eerst met waarnemend burgemeester Pieter van Veen en later  met de huidige Bert Berghoef. De laatste herinnerde tijdens zijn toespraak aan de val van dit College in 2006. Hij zei onomwonden dat dat anders had gemoeten. Er werd toen een motie van wantrouwen aangenomen door CDA en VVD (nipte meerderheid van 11 stemmen) tegen het College en de eigen wethouders van CDA-huize. Willie werd daar in meegesleept, terwijl ze eigenlijk part noch deel had aan het interne conflict binnen vooral het CDA. Vervolgens werden de dames ingeruild voor  een college met het duo Ostendorp-Teeuwsen. Dat had dus volgens de burgemeester anders gemoeten. Een opmerkelijke uitspraak zoveel jaren later. Ik heb die toestand meegemaakt en neem het Ostendorp en CDA-consorten van toen nog altijd kwalijk dat – voor eigen gewin-  een symbolische dolk in de ruggen van de eigen CDA-collega’s is gestoken. Daarbij en passant ook nog even een PvdA-er meesleurend. Maar goed, de opzet lukte en de carrière van Hans verliep voorspoedig tot in Bunnik. Daarna in 2010 kwam Willie weer terug als raadslid, in 2014 als eenvrouwsfractie. In de tussentijd was ze nog lang uitgeschakeld door een ernstige ziekte, waarvan zij wonderbaarlijk geheel herstelde. De burgemeester had ook nog een verrassing: een doosje met een echte ridderorde: Willie werd gedecoreerd met de versierselen als Ridder in de orde van Oranje Nassau. Grappig detail was dat eigenlijk de burgemeester van Oude IJsselstreek deze onderscheiding had moeten uitreiken. Immers de heer en mevrouw Oort zijn weer verhuisd naar Silvolde. Maar de burgemeester aldaar had ruimhartig deze taak overgelaten aan zijn Aaltens collega.
In haar dankwoord van een zichtbaar geëmotioneerde Willie werd iedereen bedankt: de bodes, de griffie, de collega-raadsleden, de partij en dan vooral haar “thuisfront”: man, kinderen kleinkinderen. Ze droeg haar onderscheiding aan hen allen op: in 10 symbolische stukjes. Er klonk regelmatig een klaterend applaus voor deze vrouw die vele uren heeft besteed aan het algemeen belang. Ze had nog twee tips voor de raad. Neem goede en doordachte besluiten die in het belang van de burgers zijn en vooral: controleer het College op de uitvoering van haar en je eigen besluiten. 
Ook vanuit de fractie van de Progressieve Partij  danken wij Willie voor haar inzet en samenwerking en wensen haar met haar dierbaren veel goeds in de toekomst.
 
Dit artikel verscheen ook in enigszins aangepaste vorm in Bredevoort Nieuws.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *