Raad is eensgezind: politieplas blijft natuur.

19 februari – In de gemeenteraad werd gesproken over de “gebiedsvisie Slingeplas”. Die moet ideeën aangeven welke mogelijkheden er zijn voor “ontwikkelingsruimte” in dit gebied. Inmiddels eigendom van een overheids-n.v. Leisurelands. Op grond van die ideeën kunnen dan ondernemers met passende initiatieven zich melden en vervolgens kan dan het bestemmingsplan opgesteld worden. Wij vinden zo’n ideeënschets wel nuttig, maar zien veel meer in een natuurontwikkeling vanaf  het “Schootsveld” via het Grote Goor naar het Vragenderveen.  In elk geval geen vakantiehuisjes. Alle fracties behalve de VVD vonden dat wat er ook gaat gebeuren de zgn. politieplas in de huidige vorm moet blijven bestaan. Als rustgebied voor vogels en wild. Dus geen toeristen daar. Een gezamenlijk wijzigingsvoorstel werd aangenomen. Een leuk succes voor de Vogelwerkgroep en de jagersgroep. Die hadden in een eerdere fase gepleit voor een rustgebied rond deze plas. Voor ons als Progressieve Partij geeft de gebiedvisie veel te veel ruimte voor evenmenten, kermis, vervuiling en bebouwing. Daarom stemden wij tegen de hele gebiedsvisie omdat 3% van de totale oppervlakte bebouwd mag worden. En de natuur weer ondergeschikt gemaakt wordt aan winstmaken. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *