week 6 (klik hier)

Verdergaande progressieve  samenwerking.
In de gemeenteraad van Aalten werken leden van D66 en GroenLinks samen met partijloze progressieven samen onder de vlag van de Progressieve Partij. Kernwaarden zijn lokaal, sociaal en groen. De één legt daarbij iets meer de nadruk op transparantie van bestuur, goed onderwijs en een lokale economie. De ander maakt zich wat meer druk voor duurzaamheid, groene economie, energietransitie en vermindering van vervuiling en afval. Weer een ander wil meer aandacht voor zorg, jeugd en participatie. Inwoners van de gemeente hebben recht op goede zorg die verleend wordt onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. 
Daarbij kiezen we allemaal voor de progressieve kant van het politieke spectrum. We willen vooruit met de maatschappij en de wereld onder condities van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en participatie van de burgers om wie het gaat.
Vandaar dat we samenwerken op lokaal niveau. We wijzen erop dat ook in de provincie partijen actief zijn die ons gedachtegoed vertegenwoordigen. Wat wij zouden willen is dat alle mensen van goede wil en progressieve partijen en bewegingen samen gaan werken in de komende periode om strijd te leveren tegen de wereld van angst door onbekendheid, conservatisme en (economisch) eigenbelang. Dat kan als mensen gaan staan voor lokaal, sociaal en groen! Dat kan als mensen mondiaal denken en lokaal handelen. 
Dat moeten we vooral samen doen. Landelijk en provinciaal worden de verschillen tussen de progressieven nog wel eens uitvergroot. Wie is het  zuiverst in de leer? Wie reageert het meest alert op de hypes? Op lokaal niveau hebben we iedereen die van goede wil is en wil veranderen in de richting van groen, lokaal en sociaal nodig. Of ze landelijk nu PvdA, D66, GroenLinks of SP stemmen.
 
Vandaar dat ik met instemming de eerste alinea’s van de “agenda voor de linkse politiek” citeer van Bram van Oijk, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede  Kamer.
 
Waar is toch de linkse kiezer gebleven? Overgestapt naar rechts? Zwevend boven de partijen? Mokkend thuis? De verklaringen zijn talrijk, maar de kiezer heeft altijd gelijk. Blijkbaar ontbreekt het de linkse partijen aan een wenkend perspectief. Als dat niet verandert, als links er niet in slaagt een wervend verhaal te formuleren, dan krijgen rechtse partijen de komende vier jaar de overhand in de provincies en in de Eerste Kamer.
En dat willen we niet. Sinds de jaren tachtig staat het overheidsbeleid steeds meer in het teken van deregulering, marktwerking en privatisering van
publieke voorzieningen. Ook nu we met een hardnekkige economische crisis te maken hebben domineert rechts de agenda, in Nederland en in Europa:
draconische bezuinigingen op vitale overheidsvoorzieningen en beperking van de sociale zekerheid met hoge werkloosheid en toenemende ongelijkheid als gevolg.
Als de crisis – in de financiële sector, de zorg, op de arbeidsmarkt, in het milieu en de natuur – ons één ding leert, is het wel dat rechtse recepten niet werken. Ze zijn niet rationeel en niet rechtvaardig. De ideologie van minder regels en meermarkt vernietigt goede banen, put onze leefomgeving uit en vermindert onze kwaliteit van leven. Steeds meer mensen ervaren dat en zoeken naar nieuwe perspectieven.
Dat perspectief moet van links komen.Het is de hoogste tijd dat het dominante denken met zijn focus op groei, op marktwerking en snel geld verdienen
plaats maakt voor een visie gebaseerd op linkse kernwaarden: duurzaamheid, onderlinge solidariteit en kwaliteit van leven.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *