week 46 (klik hier)

Betekent het coalitie-motto “Iedereen!” ook: eerlijk delen voor iedereen?
 
Wat is dat toch met die rechtse partijen? Waarom praten zij als het gaat om een eerlijke verdeling van lasten recht wat krom is? Om maar te voorkomen dat mensen denken dat ze rijkeren verder willen belasten?  Een ergerlijk staaltje van bevoordeling van de “have’s” (de mensen die vermogen hebben) blijkt uit de belastingvoorstellen van dit College. Gesteund door de rechtse partijen. 
 
Wat is er aan de hand? In het dekkingsplan wil het college de OZB (Onroerend Zaak belasting) verhogen. Die wordt geheven op onroerend goed bij de eigenaren (niet bij de huurders van woningen). De OZB maakt een onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Onder die laatste groep vallen –net zoals de naam zegt- onroerende zaken die geen woning zijn. Van elektriciteitshuisjes tot voetbalkantines; van boerderijen tot fabriekspanden. Nu wil het College de OZB woningen een beetje verhogen. Maar van de niet-woningen niet. “Kunnen de bedrijven meer investeren in werkgelegenheid”, aldus wethouder Ted Kok. Is dat eigenlijk wel zo?
Eerst over die verhogingen van de woningen. Bij de vaststelling van de waarde is rekening gehouden met een waardedaling in de laatste jaren. Het tarief voor de woningeigenaren wordt met 6,5 % verhoogd. Volgens de taal in de gemeentebegroting: “Dit wordt veroorzaakt door de opbrengstverhoging van 4% en een gemiddelde waardedaling van woningen van 2,5%” Snapt u het nog? Dit zegt natuurlijk allemaal helemaal niks.
Laten we eens kijken naar de centjes in plaats van naar de procentjes. In het onderstaande staatje is te zien dat volgens de gemeentelijke redenering u voor een woning met een waarde van € 197.025, — in 2014 € 226,– en  in 2015 € 235,–  aan OZB betaalt. Dat is 9 euro meer. Per maand stijgt het bedrag van € 18,83 naar € 19,58. (!).Gaat u daar in het café (stel dat u daar komt) een biertje (of dus eigenlijk drie per jaar) minder om drinken? Of blaast u uw weekendje-weg hierom af? 
 
Dan die niet-woningen. De tarieven voor OZB worden niet verhoogd.  Volgens hetzelfde staatje betaalt een bedrijf of boerderij  met een pand met een waarde van €  529.883,– in 2014 èn  in 2015  € 822,- per jaar. Dus geen verhoging in 2015. Als we daar net zoals als bij de woningen rekening houden met de waardedaling en de ozb-verhoging  dan zou het te betalen belastingbedrag over 2015  uitkomen op € 857,–. Een verhoging van € 35,– . De bedrijfskosten stijgen van  € 68,50 naar  € 71,42 per maand. We moeten ons zorgen maken over de bedrijven die deze verhoging niet kunnen dragen. 
 
Nog gekker wordt het als je de motivering van wethouder Kok en de coalitie hoort om de verhoging niet op bedrijfsgebouwen toe te passen. “De bedrijven hebben zo meer ruimte om te investeren in werkgelegenheid”. Pardon? Door een verhoging van 35 eurietjes achterwege te laten? Ik weet niet wat Kok in werkgelegenheid wil investeren met 35 euro. Kerstpakketje voor één werknemer? Gezocht argument dus om naar buiten toe de indruk te wekken dat in Aalten ondernemers minder hoeven bij te dragen als gewone burgers. 
 
Ook de VVD-fractie moet op rekenles. Zij zijn er altijd als de kippen bij om te roepen dat de belastingen te hoog zijn. Zeker voor het bedrijfsleven. Als je dan vraagt hoeveel dan het bedrag aan OZB bedraagt, dan weten ze dat niet; zeker niet hoeveel de verhoging in centen uitpakten.
De coalitie koketteert met het thema van het verkiezingsprogramma ”Iedereen”, Dat wil zo veel zeggen iedereen doet mee, iedereen betaalt mee, wij zijn van en voor iedereen. Door de keuze om niet-woningen niet mee te laten doen in de bescheiden verhoging -in euro’s laat deze coalitie zien waar zij staat. Mensen met bedrijfspanden, ondernemers en boeren, hoeven minder mee te doen als het om belasting betalen gaat. ’t Is maar dat u het weet. 
Een voorstel om bedrijfspanden evenzo goed te belasten als burgerwoningen, ingediend ons opgesteld en ingediend, gesteund door PvdA haalde het niet. Het kreeg opvallend-genoeg wel steun van de partij van Henk Meerdink, een van de grootste niet-woningen-bezitters van de Aalten.
 
 
 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *