week 45 (klik hier)

Ria en Wim maken zich zorgen om hun baan, niet over de “investeringen” van de gemeente
 
Dinsdag vond in de raadzaal de begrotingsraad plaats. Het College van B. en W. presenteert de begroting voor volgend jaar. De raad keurt deze goed, brengt er veranderingen in aan of keurt de begroting en daarmee het beleid af. Meestal is er wel overeenstemming over de grote lijn van de begroting. Op onderdelen proberen de verschillende fracties vaak veranderingen aan te brengen. En er is altijd gelegenheid om via de zgn. algemene beschouwingen een verhandeling te houden over de politieke uitgangspunten die elke fractie hanteert. In de weken voor de vergadering heeft er een hele (openbare) papieren discussie plaatsgevonden: vragen, antwoorden, algemene beschouwingen en antwoorden daar weer op. Dus eigenlijk begint de vergadering met zo’n beetje de tweede termijn.  Omdat het de laatste begroting is van deze coalitie (gevormd door CDA, VVD en Gemeentebelangen)  slaat elke fractie een beetje aan het balansen en terugkijken. De coalitiepartijen doen dan meestal ronkend van tevredenheid en de oppositie (in dit geval PvdA, ChristenUnie en Progressieve Partij) hebben vaak veel kritiek op beleid en uitvoering van dit college en willen het graag anders zien. Ook proberen fracties nog wel eens aandacht te vragen voor een gebeurtenis of actie de samenleving. Hieronder een gedeelte van mijn verhaal:
“Gisteren was ik bij een actievergadering in Bredevoort. Het ging over de pinautomaat. Zaterdag gaan we vanuit Bredevoort in protestoptocht naar de Aaltense Rabobank. We protesteren tegen het verdwijnen van de pinautomaat, maar ook tegen de arrogantie, het ivoren torengedrag, en de corruptie binnen de Rabobank. Ik hoop dat ook veel mensen uit de raad meedoen. Immers pinnen in Bredevoort moet blijven. En wat ons als Progressieve Partij betreft: de banken moeten terug naar waarvoor ze zijn opgericht: spaargeld netjes bewaren en leningen verstrekken aan bedrijven en particulieren.
Op straat sprak ik Ria. Ria werkt als hulp in de thuiszorg. Totaal 16 uur in de week. Krijgt ze rond de 500 euro p.m. voor. Ria haar man, Wim, werkt bij Hameland in Lichtenvoorde. Verdient iets meer dan het WML, ongeveer 1500 bruto p.m. Ze hebben dat geld hard nodig voor hun gezin, huur en hobby’s. Ria maakte zich kwaad. “Wat een gesol met onze banen. Ik weet niet waar ik aan toe ben. En mijn 4 oude klantjes ook niet. Soms voelt het alsof ik een –hoe noemen jullie dat ook al weer- een mantelzorger voor hen ben, als ik eens een extra boodschapje of telefoontje voor hen doe. En we hebben het geld hard nodig. Kunnen jullie geen zekerheid geven? O ja, en dan las ik op de site van filmaalten nog een berichtje: Ondanks allerlei bezuinigingen zijn er in de gemeente Aalten nog voldoende financiële middelen om in de periode 2013 – 2014 allerlei investeringen te doen, welke ten goede komen aan de burgers in onze gemeente. Totaal 20 miljoen! Waarom blazen jullie zo hoog van de toren over het geld dat je als gemeente uitgeeft, terwijl jullie mij in onzekerheid laten. Over mijn baan. Over Wim z’n werk bij de Hameland. Over mijn inkomen.”
Wim en Ria bestaan niet echt. Maar ze hadden kunnen bestaan. En wij als Progressieve Partij begrijpen hen goed. Wat hebben gewone mensen die zich zorgen maken over hun baan, hun inkomen, hun kinderen  aan duizelingwekkende investeringsbedragen. Wat hebben zij aan sluitende begrotingen als die onzekerheid voortduurt.(einde citaat)
Het antwoord en de geruststelling van wethouder Rijks waren minimaal: we komen morgenvroeg met een raadsmededeling. Waarom morgenvroeg, als die klaar is kan die mededeling ook gewoon op de tafels liggen. De andere dag werd duidelijk waarom: een mededeling zonder enige meer inhoud dan we allemaal al in de krant hadden gelezen. Gelukkig is het voor mensen die bij Sensire werken met een vast contract goed afgelopen. Nu nog de mensen met een tijdelijk contract en de buurtzorgmedewerkers.
 
Motie euregionale rondweg
Het Dinxperlose smaldeel van de raad (delen van PvdA, CDA,) ondersteund door VVD en ChristenUnie wilde een motie indienen om de mogelijkheden voor de aanleg van een rondweg tussen de Aaltense weg en Suderwick te onderzoeken. GB wilde daaraan toevoegen een mogelijkheid om de route Aalten-Spork-Suderwick duidelijker en aantrekkelijker te maken.  Wij hebben daar toch grote twijfels over: moet je iets onderzoeken waar toch geen geld voor is en wat het autogebruik bevordert. Uiteindelijk gingen we akkoord met een onderzoek. Dat kost bijna niks. En dan blijkt voor vele jaren dat zo’n oplossing veel te duur is voor die paar vrachtauto’s.
 
Wijzigingsvoorstellen: gif, tuinafval, kwijtschelding
De oppositiepartijen wilden snel met het onkruidverdelgingsmiddel Round Up stoppen. Daar zit glyfosaat in en dat is schadelijk voor het oppervlaktewater. Coalitie wilde langzaam afbouwen totdat het echt verboden wordt (nu is het voor privé-gebruik al verboden). Ook wilde de oppositie stoppen met het gratis ophalen van gebundeld tuinafval (2x per jaar): dat is gewoon afval en iedereen moet voor de afvoer van afval betalen, dus tuinbezitters ook. Dat wilde de coalitie dan weer niet “omdat het in het coalitieakkoord staat”. Het zou goed zijn als ook de coalitie het eigen denken boven het ooit gesloten akkoord zou verheffen. Ook wilden Progressieve Partij en ChristenUnie dat het bedrag dat nodig is voor kwijtschelding van belastingen en heffingen uit de opbrengst van die belastingen betaald worden. En niet uit gelden die bestemd zijn voor ondersteuning van mensen met een minimuminkomen. Volgens wethouder Teeuwsen is er geen probleem omdat het bedrag wat gereserveerd is voor minimabeleid altijd genoeg is, ja dat er zelfs op over blijft. Dat was voor ons nu juist de reden: we willen zoveel mogelijk geld “sparen” op dit onderdeel (ondersteuning minima) voor de komende slechte tijden. Deze voorstellen werden niet gesteund door de coalitiepartijen (die hebben de meerderheid) dus werden niet aangenomen. 
 
Soms worden moties of voorstellen overgenomen of ingetrokken
Er was een motie van ChristenUnie en Progressieve Partij en PvdA om “te sparen”voor slechte tijden in het sociaal domein (volgende jaren gaat dit domein de gemeente goudgeld kosten). Volgens de wethouder werden de indieners op hun wenken bediend: dat ging gebeuren. Dus deze motie werden niet ingediend. Vervolgens wilden de de drie oppositiepartijen niet bezuinigingen op projecten in het kader van landschapsontwikkeling (bijvoorbeeld geld voor het akkerrandenproject in o.a. Barlo en Dale). Volgens wethouder Kok bleef er op die post geld over: dus een extra bedrag was niet nodig. Daar lieten de indieners zich dan door overtuigen, wel met de opmerking: laat ons niet merken dat er projecten rond landschapsontwikkeling dus geen geld kunnen krijgen omdat de pot leeg is!
Na een discussie en vergadering van ruim 2,5 uur werd de begroting vastgesteld en gingen we aan de (alcoholvrije) drankjes en (niet-vegetarische) hapjes.
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *