week 26 (klik hier)

Bescheidener plan Westrand Aalten, toch gaat het de gemeente goud-geld kosten.

Het vorige bestemmingsplan Werklandschap West (omgeving Sondernweg, Zomerweg, Aalten)is door de Raad van State naar de prullenmand verwezen. Indertijd was de VVD daar “not amused”over en wilde uitzoeken welke procedurele fouten het –vorig- college gemaakt had. Daarover zou een onderzoek bij de Rekenkamer aangevraagd worden. Ben benieuwd of we daar nog eens iets over horen. Inmiddels is het wel duidelijk dat elke oplossing daar goud-geld kost. Toch wil het College in die omgeving nog nieuw industrieterrein ontwikkelen en legde dat dinsdag aan de raadsleden in het rondetafelgesprek voor. Er waren ook insprekers. Die vonden het maar niks dat er een nieuwe weg parallel aan de Zomerweg van Sondernweg naar Derde Broekdijk werd aangelegd. Nog dwars door een bos ook en langs de achtertuin van aanwonenden. Het totaal aantal ha’s  industrieterrein is teruggebracht naar plm. 2. De landbouwgrond op de es (die al is aangekocht door het college) maakt nog geen deel uit van het industrieterrein. Omdat terugverkoop aan de boeren van der Weerd en Luiten veel geld zal kosten, heeft het College bedacht daar een tijdelijk solarpark neer te laten zetten. Dat zou het verlies enigszins beperken. Gerrit Migchelbrink van onze fractie vroeg  zich af, of het nu nodig is zo’n nieuwe weg  die een slordige 2 miljoen kost aan te leggen, terwijl het nieuwe stukje aangeplakt industrieterrein ook ontsloten kan worden via het bestaande terrein. Volgens de wethouder was het juist mooi om de voorgevels van de nieuwe industrieën aan die nieuwe weg te hebben. Aan een van de voormalig eigenaren werd gevraagd of hij de grond weer terug wilde kopen. Het antwoord luidde bevestigend, maar dan wel tegen landbouwgrondprijs. In de berekeningen is er rekening mee gehouden dat de uitgifte van de industrieterreinen over zo’n drie jaar kan starten. De vraag naar terreinen is onderzocht door een adviesbureau.  Onze fractie is tegen de verdere (dure) ontwikkeling aan die kant van Aalten. Misschien kan het college nog wel aansprakelijk gesteld voor te veel en te dure grondaankopen.

Eerste contouren bestemmingsplan landelijk gebied.

De ontwikkelingen op ruimtelijke ordeningsgebied gaan snel. Het bestemmingsplan buitengebeid moet binnen redelijke termijn al weer aangepast worden. De eerste contouren werden besproken tijdens het rondetafelgesprek. Er waren veel insprekers. Allereerst stelde het College te stoppen met het Landbouw OntwikkelingsGebied en in plaats daarvan te werken met een stuk of  vijf “sterlocaties”. Bewoners van de Gendringseweg zijn bang dat via zo’n sterlocatie een megastal naast hun huizen (en camping) te krijgen. In de nieuwe plannen krijgt lokaal opgewekte energie meer kansen. Bijvoorbeeld door bij elke huisplaats een windmolen toe te staan. Enkele bewoners van de Haart pleitten voor een gelijke behandeling van boeren en burgers in het buitengebied. Kleine recreatieve bedrijven in het buitengebeid (minicampings) krijgen nogal wat eisen opgelegd als het gaat om aanplanting. Dat moet voor boeren ook gelden. Als er op huisplaatsen van boeren windmolens mogen, zou dat ook op percelen van burgers mogen. Een van de voorstellen is ook om geen glastuinbouw toe te staan. Dat past niet in het beeld van het buitengebied van Aalten. De LTO bepleitte nog grotere huisplaatsen bij de sterlocaties. Nu kan er tot 1,5 ha gebouwd worden door intensieve bedrijven (bijv. varkens, kippen) en 2,5 ha door grondgebonden (extensieve) bedrijven zoals rundveebedrijven. Inmiddels is de provincie ook bezig met richtlijnen voor het landelijk gebied en er is wetgeving in de maak die een relatie legt tussen afstand en gezondheid van omwonenden. Dat betekent dat het voor grotere bedrijven steeds moeilijker wordt aan allerlei regels te voldoen. De LTO (boerenorganisatie) vindt dat ongewenst. Veel natuurbeschermers of milieuclubs vinden dat prima. Er zitten nog wel meer gekke dingen in. Zo kunnen sommige ex-recreatiewoningen, die inmiddels gepromoveerd zijn tot echte woningen nu nog weer verder uitbreiden. Onze fractie vindt dat onrechtvaardig: een kippenhokje wat jaren geleden tot recreatiewoning is verbouwd kan nu maarzo een riante woning van 700 m2 worden. Met één pennenstreek vermeerder je zo het vermogen van particuliere bezitters

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *