week 26 (klik hier)

Plan van aanpak “Boek op ’t Zand”. Winkels op zondag helemaal, een beetje of niet open?
Dinsdag stond in het rondetafelgesprek van de gemeenteraad het plan van aanpak Boek op ’t Zand centraal. Ergens begin dit jaar  was de zaak van het steeds verder leegkomende pand al eens aan de orde geweest. De vereniging Bredevoorts Boekbelang had toen een plannetje in gediend. Even later  waren er wat lokalen als een soort “antikraak”verhuurd aan een samenwerkingsverband internationale boekwinkel. Indertijd had de wethouder al eens toegezegd dat hij met een “integraal plan” voor het gebouw zou komen. In de verkiezingstijd bleek dat er sommige partijen ook voor sloop van het gebouw pleitten, o.a. de CDA-fractie en de nieuwkomer HMV. Anderen voerde zelfs actie voor behoud, o.a. de Progressieve Partij.
Nu lag er dat integraal plan ter bespreking. Het College kiest ervoor –als dat mogelijk is-  het hele gebouw in een soort pachtconstructie over te doen aan een “lokale partij”. Dat zou Bredevoorts belang kunnen zijn, maar ook andere groeperingen die willen bijdragen aan de doelstellingen. Dus niet commercieel, maar gericht op cultuur, kunst, boeken enz. Die lokale partij kan dan het  pand gebruiken als ware zij eigenaar. Dus is men ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Men kan de ruimtes verhuren. Een aantal organisaties in Bredevoort had de koppen bij elkaar gestoken en namens deze deed Linda Oonk van de VVV het woord en pleitte sterk voor deze oplossing. Immers behoud van het gebouw is een begin van meer levendigheid en uitbouw van nieuwe kansen voor boeken en cultuur. Gerco Honders wilde zelf liever zijn gedeelte direct in erfpacht, want de laatste paar jaar zijn al drie keer de huurregels veranderd. Paul Koot ondersteunde namens de boekhandelaren de plannen. Uit de vragenronde bleek dat de optie sloop nog niet helemaal verdwenen is uit de hoofden van sommige fracties. Dat zal blijken op 8 juli, wanneer het voorstel in de gemeenteraad behandeld gaat worden.
 
Zondag: winkels open of dicht of een beetje open.
Het nieuwe college heeft nieuwe ideeën over de winkelsluitingswet. Tot nu toe konden winkels 12 zondagen open zijn. Per 1 juli 2013 is de wet veranderd. Gemeenten mogen nu zelf bepalen hoeveel zondagen winkels open mogen zijn. Het vorige college wilde dit overlaten aan de ondernemers. De nieuwe voorstellen zijn: 12 en nog eens 12 voor een aantal branches: supermarkten, meubels en tuincentra. Volgens de insprekers de heer Boeijnk namens Spar Luiten, Teusink van Jumbo en Heinen van Intratuin was dit voorstel erg onduidelijk voor de consument. Vooral de supermarkten pleitten voor de mogelijkheid elke zondag op te zijn, althans naar keuze. Spar Luiten wilde liefst zondagmorgen; de Jumbo liefst zondagmiddag. De laatste kwam met ervaringscijfers uit Haaksbergen en Goor, waar een substantieel deel van de omzet op zondag gemaakt wordt. Als de gemeente Aalten niet meegaat, vreest men weglekken van koopkracht naar de buurgemeenten. Voor Spar Luiten is het belangrijk om juist zondag open zijn als fullservice naar bevolking en toerist toe. Zondagopenstelling is voor deze winkel bijna een bestaansvoorwaarde. 
Het zal nogal moeilijk worden hoe er besloten wordt. CDA, GB en ChristenUnie hebben afgesproken in hun coalitieakkoord het zo te doen als voorgesteld. Er kwamen echter veel kritische vragen vanuit juist de CDA-fractie en de GB-fractie. Vooral die laatste zal moeten slikken omdat in hun programma juist het volledig vrijlaten van de zondagopenstelling staat. Het CDA is ook niet voor verdere verruiming, hoewel CDA-er Frenken nog een voorstel deed om Spar Jos Luiten tegemoet te komen met 48 morgens in plaats van 24 dagen. Guido Uland (Progressieve Partij) stelde een referendum in Bredevoort voor; maar dat werd door de wethouder Rots een beetje weggelachen als een D66-idee.  De beslissing zal ook hier in de raad van 8 juli vallen. En hangt af van de individuele leden van CDA en GemeenteBelangen:  weerstaan zij de druk en negeren zij de wensen in Bredevoort  èn blijven ze trouw aan hun afspraken in het coalitieakkoord of volgen ze hun eigen programma (GB) of achterban (Bredevoort) en stemmen ze tegen hun eigen coalitieakkoord. 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *