week 25 (klik hier)

Lange zit voor raadsleden
De  gemeenteraad van 10 juni j.l. duurde maar liefst tot middernacht. Vandaar het verslagje daarover ook in twee delen.  Er was in de raad aandacht voor het lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is samen met de GGD  mede verantwoordelijk voor bijvoorbeeld voorlichting en preventie (voorkomen dat mensen ziek worden). En dan is het logisch dat de aandacht in allerlei voorlichtingsprojecten vooral uitgaat naar de gezondheidsgevaren van drinken, roken, overgewicht. Aalten kiest ook voor een speerpunt eenzaamheid. Er is niet veel geld voor beschikbaar, maar met wat combineren van provinciale, regionale en lokale projecten kan er wel het een en ander aan voorlichting worden gedaan. Een speciale passage in het beleid zijn de “hokken” of “indrinkketen” voor jongeren. Op grond van een onderzoekje van twee studenten heeft het college besloten dat met al die groepen die in die hokken samenkomen maar eens gesproken moet worden. En ook even gekeken of er zich geen onveilige situaties voordoen. De fractie van de Progressieve Partij vond de hokken positief: jongeren leren organiseren, zaken doen, verantwoordelijkheid en samenwerken. De VVD-fractie vond in eerste instantie die hele gezondheidsnota maar niks: een verantwoordelijkheid van de mensen zelf en niet van de overheid. Later draaiden ze een beetje bij.
 
Streep onder kwestie Hoezen.
Petra Hoezen trok zich vlak voor de verkiezingen terug als lijsttrekker van de PvdA toen bleek dat vertrouwelijke gesprekken over haar handelen als advocaat uitlekten uit het gemeentehuis. Volgens de PvdA fractie had de burgemeester de zaak veel te zwaar aangezet. Zij had nl. een handtekening gezet als advocaat onder een verzoek tot een proces van een klant van haar collega tegen de gemeente. En dat mag je niet als raadslid. Eigenlijk vond iedereen wel dat het  “vergrijp” nou niet om over naar huis te schrijven was. De PvdA wond zich op dat de zaak vlak voor de verkiezingen tegen een kritisch raadslid was opgeblazen. ChristenUnie en Progressieve Partij vonden het heel kwalijk dat er uit het gemeentehuis gelekt was. De laatste fractie uitte ook nog ernstig bezwaar tegen het feit dat de burgemeester zonder daartoe opdracht van de raad gehad te hebben gangen van raadsleden was nagegaan. CDA , Gemeentebelangen en VVD vonden dat het de beslissing van Petra was, en wilden er zand over gooien. De burgemeester gaf nog aan dat als hij geweten had dat de zaak zou emotioneel zou worden en escaleren hij het wellicht iets anders aangepakt had.  Ieder moet zijn of haar conclusie maar trekken.
 
Malle Babbel weer in the picture.
De buren van café Malle Babbel hadden de raad gevraagd kennis te nemen van de bevindingen van de ombudsman en andere stukken over geluidsoverlast. Alle fracties benadrukten dat de raad niet over de handhaving van geluidsoverlast gaat, dat is wethouder Luiten. En ook niet over de handhaving van de openbare orde, dat is de burgemeester. Feit is wel dat de kwestie de gemeente behoorlijk bezighoudt: het dossier bevat 304 klachten, brieven, vergunningen, mails, rapporten en dergelijke. Dus een deel van de raad wilde wel graag weten van de nieuwe wethouder Luiten binnen welke termijn hij het allemaal ging oplossen. Die termijn kon hij niet geven. En hij wilde benadrukken dat tegenover  plichten van de horeca-ondernemer ook rechten staan en dat “handhaving geen doel op zichzelf is”. Volgens Bruil van HMV lijkt het er erg op dat dit een onoplosbare kwestie is: of je zegt tegen het café: sluit maar en begin ergens anders opnieuw. Of je zegt tegen de buurt:  dit café zit hier nu eenmaal, moet zich aan de regels houden, maar zal nooit zijn geluid en overlast tot 0 kunnen reduceren. De VVD zat op de lijn: alles is geprobeerd, partijen komen niet tot elkaar, laat de rechter maar een uitspraak doen. Waarover en waartegen was niet helemaal duidelijk. Vooral de fractie van de Progressieve partij en de PvdA vinden dat de regels moeten worden gehandhaafd en dat de vrijheid van de één (om te feesten) niet ten koste mag gaan van die van de ander (om te slapen). Meerdink wilde een soort permanent meetsysteem bij de kroeg.  De zaak ligt in handen van het College van B en W. Die moeten zorgen dat de zaak opgelost wordt. Daarvoor zijn ze nu eenmaal ingehuurd.
 
Afspraak is afspraak
Er ontstond een ordedebatje. Immers de raad heeft afgesproken niet langer door te gaan dan 23.00 uur. Als er dan nog agendapunten te behandelen zijn worden die verschoven naar de volgende avond. Tenzij de meerderheid van de raad vindt dat de vergadering na 23.00 uur toch door moet gaan. ChristenUnie, PvdA, Progressieve Partij en HMV vonden: afspraak is afspraak en dus stoppen. Temeer ook omdat sommigen van hen de andere dag om 7 uur weer op het bouwsteiger  moeten staan of in de auto moeten zitten op weg naar hun baas. De VVD wilde nog wel een kwartiertje doorgaan, Gemeentebelangen  wel drie kwartier en het CDA sowieso . Het werd dik een uur later. Daar zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Meerdink heeft er al een brief over geschreven.
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *