week 19

Week 19
Dinxperlose ondernemers verdeeld

Stof en water in Bredevoort

Joop Wikkerink-cropSlingeplas: kermis of natuur?
De Slingeplas (en een aantal recreatieve fietspaden) zijn in handen van het Recreatieschap. Dat is een samenwerkingsverband van Achterhoekse gemeenten die “recreatieve voorzieningen” beheren en in standhouden. Dat Recreatieschap leidt een beetje een kwijnend bestaan; er moet geld bij. Dus bedacht het bestuur dat het tijd is voor een wat commerciëlere partner c.q. overnamekandidaat. Die is gevonden in een overheidsNV van de Veluwe die al een groot aantal plassen (waaronder Busslo) beheert. Die club wil de Slingeplas (en andere plassen) wel in hun portefeuille opnemen. Mits men “nieuwe economische dragers kan toevoegen zodat bestedingen worden vergroot en de economische betekenis van de recreatiegebieden wordt versterkt. “. Daarbij wordt van de gemeente een “ontwikkelingsgerichte houding gevraagd, gericht op het faciliteren van nieuwe economische dragers”.
In de RTG Bestuur en Financiën van afgelopen dinsdag werden de nodige vragen gesteld bij dit wat vage taalgebruik. Het blijkt dat het College heeft afgesproken dat de nieuwe exploitant maximaal 3% van het landoppervlak mag bebouwen. Volgens de wethouder is dat 3% van 36 ha. Toch gauw zo’n 1 ha, 10.000 m2. En wat kan daar dan? Dat is afhankelijk van het bestemmingsplan; daar kan de raad altijd nog nee te gen zeggen. Dat is weer zo’rare kronkel: het College “belooft”de nieuwe eigenaar “het faciliteren van nieuwe economische dragers”en de de raad mag jaknikken. De raad heeft trouwens niets te zeggen over het contract met de nieuwe exploitant: of het Recreatieschap naar een nieuwe partner gaat is de bevoegdheid van B. en W. Dinsdag werd gewezen op de mogelijkheden van natuurontwikkeling. Die worden nu nog niet voldoende als “economische drager” gezien. Ik heb gesteld dat bij de keuze tussen “Kermis of Natuur”, die laatste het in deze afspraken tussen de Colleges altijd aan het kortste eind zal trekken. Daarom zou het beter zijn om de Slingeplas verder als natuurlocatie te ontwikkelen dan als kermisterrein.

Walfortlaan: is deels afsluiting een oplossing voor welk probleem?
Volgens het College zijn er al jarenlang klachten van aanwonenden over stofoverlast op de Walfortlaan. De Walfortlaan is een zandweg en de raad heeft bepaald dat dat ook zo moet blijven. Bij metingen bleek dat er 165 motorvoertuigen per etmaal passeerden, waaronder 17 vracht- en landbouwverkeer. Volgens verkeersdeskundigen is dat veel voor zo’n weg. Vandaar dat men het idee had het laatste stuk tussen de beek/Tolkampweg en boerderij Eskes af te sluiten voor motorverkeer en dit via de Tolkampweg en Eskesweg te geleiden. De gedachte is dat men door het verlengen van de route, deze weg onaantrekkelijk maakt. Haarts Belang en LTO (landbouwers) wilden graag wachten op de “evaluatie”van de maatregelen op de N318. Daar zou uit kunnen komen dat de twee bruggen ter hoogte van de Tolhuisweg verzwaard zouden kunnen worden, zodat het landbouwverkeer daar bij de stoplichten zou kunnen oversteken. Volgens wethouder Teeuwsen komt dat niet uit de evaluatie: die gaat alleen maar over kleinere aanpassingen en maatregelen. Volgens Gerrit Migchelbrink(PP) is het voorstel van het College niet echt een oplossing voor het stofprobleem. De route blijft mogelijk en niet erg veel langer dan de huidige, zo was zijn proefondervindelijke ervaring. Volgens Johan Pennings (CU) zou nog eens gekeken moeten worden om het landbouwverkeer op de “grote weg”toe te staan. Volgens sommige woordvoerders van de Haart functioneert trouwens de “trekkersluis” bij de Stationsweg “best aardig”. Het is duidelijk dat hier de meningen niet gelijkluidend zijn en dat ook eenmaal bij meerderheid genomen en uitgevoerde besluiten (de maatregelen op de N318) altijd nog weer ter discussie gesteld blijven worden. In dit geval door LTO en Haarts Belang. En op de achtergrond natuurlijk door de CDA-fractie: die wil door de achterdeur de brugverzwaring en de trekkers op de parallelweg. De trekkersluis verliest dan z’n functie.

Dinxperlose ondernemers niet op één lijn.
Op 12 december 2012 is het bestemmingsplan Dinxperlo vastgesteld. Op de plek van de oude openbare school (de Wegwijzer) is voorzien in woningbouw van zo’n vier woningen. Er zijn door het College afspraken gemaakt met de eigenaar van de Metaalgaasweverij (dhr. Hallen) over herontwikkeling van het oude fabrieksterrein. Daar zou bijv. een supermarkt of bouwmarkt kunnen komen. Daar zijn de Dinxperlose Middenstanders verenigd in IODUS niet mee eens. Na vertrek van de C1000 aldaar is het aardig rustig geworden in het centrum. Dat merken de middenstanders aan hun omzet en winst. Dus zij willen op de plek van de Wegwijzer een supermarkt. Daarbij welwillend gestimuleerd door de CDA-fractie, volgens de woordvoerder van de heer Hallen; dat is dan weer de heer Klooster. Want die schreef net voor de vergadering een boze mail: als de ontwikkeling van een supermarkt op de plaats van de Wegwijzer komt, dan volgt een dikke schadeclaim van Hallen. Pikant is dat in de gezamenlijke Denktank in Dinxperlo woningbouw op de plek van de Wegwijzer een van de speerpunten is. Dat werd in het najaar gepresenteerd door de voorzitter van Dinxpers Belang. Volgens IODUS staat ook Dinxpers Belang niet achter dat onderdeel van de Denktank-visie. Dat was reden voor wethouder Ted Kok om bijna van zijn stoel te vallen, zoals hij zei. Kortom: een behoorlijke kroam. Ook hier moet je je weer afvragen wat de rol is van de CDA-fractie en hun individuele (Dinxperlose) leden. Ook deze fractie heeft ingestemd met het bestemmingsplan. In hoeverre staat deze fractie eigenlijk achter de eigen besluiten en wethouder? Opvallend was dat de voorzitter de middenstandsclub ook de heer Bulsink van Gemeentebelangen verweet, dat IODUS niet getipt was. Die tijden lijken voorbij in Dinxperlo. Iedereen heeft de zelfde rechten en moet via openbare bronnen aan z’n informatie komen. Ook de ondernemers.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *