week 18

week 18

Geen ceremoniele taak voor de raad
Stof en tractors weg op de Walfortlaan

Veel ceremonieel.
Uiteraard stond afgelopen week in het teken van 30 april, 4 en 5 mei. Voor het ceremoniële gedeelte is vooral de burgemeester en soms de wethouders aangewezen. Dus werden er heel wat handen geschud, linten geknipt, lindes geplant en liederen gezongen. Overal werd wel iets georganiseerd. En natuurlijk was daar de allesoverheersende t.v. De raad heeft eigenlijk niet zo’n rol tijdens al die feesten. Dat is een beetje raar. Wij hebben al eens voorgesteld om raadsleden ook ceremoniële taken te laten vervullen. Althans die raadsleden die dat leuk vinden, en die zijn er. Immers de raad is het hoofd van de gemeente. Gekozen door de bevolking als hun vertegenwoordigers. Wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad, niet door de bevolking. De burgemeester is helemaal een apart verhaal: die is benoemd. Ik heb gehoord dat het allemaal perfect gelopen is en heeeel gezellig was. Ik was buiten de landsgrenzen…..

Rondetafelgesprekken op 7 mei.
Na alle feestelijkheden en herdenkingen begint op 7 mei het normale werk weer voor de raad. Er zijn twee rondetafelgesprekken gepland. Eén rond bestuur en financiën en één rond Ruimte.
Naast allerlei technische financiële dingen moet de raad zich ook een oordeel vormen over de “verkoop”van de Slingeplas door het Recreatieschap aan een grotere “overheids-n.v.”, die ook plassen (w.o. Bussloo) op de Veluwe beheert. De directie wil wel een en ander aan speelruimte (lees uitbreiding- en bouwmogelijkheden hebben). Voor andere gemeenten was ook het salaris van de directie een punt van discussie. Punt is wel dat de raad maar beperkt zeggenschap heeft over deze overname: het bestuur van het Recreatieschap (de colleges van de gemeenten) beslissen. Daarom heet het ook zo mooi: de raad kan aangeven of er wensen of bedenkingen zijn ten aanzien van de overdracht van de Slingeplas. Wij sluiten aan bij die fracties in de buurgemeenten die bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van het salaris van iemand in het openbaar bestuur.

Walfortlaan
In het rondetafelgesprek Ruimte komt de raadsmededeling over de Walfortlaan aan de orde. Er is daar al jaren sprake van stofoverlast. Oorzaak daarvan is ondermeer het relatief grote aantal landbouwvoertuigen. Met de buurt zijn oplossingen verkend. Men is ervoor om een soort knip te maken, waardoor de grote landbouwvoertuigen de weg niet meer als doorgaande weg kunnen gebruiken. Men moet dan gebruikmaken van o.m. de Stationsweg. Volgens vragen van de CDA-fractie levert dit plan een onaanvaardbare situatie op en verdwijnt de Haart achter een “ijzeren gordijn”. Het college is het daar niet mee eens en wil de voorgestelde maatregelen uitvoeren. U kunt ook uw zegje komen doen tijdens het rondetafelgesprek. Wij zullen dan goed luisteren, maar onze fractie heeft al heel vaak gevraagd naar maatregelen om de stofoverlast te verminderen, zonder de weg te verharden. Het is een van de laatste karakteristieke zandwegen in het dorp.

Dinxperlo
In Dinxperlo ligt een wat verouderd industrieterrein “Het Blauwe Meer”. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld om dit terrein wat beter te laten ogen door o.m. een groene verbinding met het dorp te maken. De gemeente moet er ook 6 ton bijdoen. Dat wordt besproken dinsdag 7 mei.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *