week 16 (klik hier)

De week van de collegevorming. Oproep tot samenwerking positief benaderen.
De nieuwe samenwerkende coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie gebruikten de afgelopen week om te komen tot een collegeprogramma en het zoeken naar geschikte wethouders. Dat gebeurt onderling, dus is iedereen die er niet bij zit afhankelijk van de mededelingen naar o.a. de media. Woensdag kwam het nieuwe coalitieakkoord uit onder de titel “Iedereen!”. Donderdag werd bekend dat de coalitie wil gaan werken met 4 wethouders, te weten de heren Luiten en Kok van het CDA, Rijks van Gemeentebelangen en Rots van de ChristenUnie. De laatste zou dan een halftimefunctie krijgen. 
 
Hoe nu verder?
De coalitiepartijen hebben de andere partijen uitgenodigd suggesties aan te leveren en het programma te ondersteunen. Letterlijk staat in het begeleidende persbericht: “CDA/CU/GB roepen alle andere partijen in de raad op om het coalitieakkoord te ondersteunen en wellicht aanvullende punten aan te dragen. Met voldoende draagvlak en inzet kunnen we me elkaar iets beteken voor onze gemeente.” 
Hoe dat precies moet is niet bekend, want men wil het coalitieprogramma en de wethouders dinsdag na Pasen al ter kennisgeving  aannemen en installeren.  Toch vind ik dat we die handschoen moeten oppakken. Daarom hebben wij als fractie ook voorgesteld dit coalitieakkoord ook te bespreken in een rondetafel-gesprek , ook met de samenleving. Daarna in de raad te bediscussiëren. Eigenlijk zou het ook mooi zijn om het coalitieprogramma in regionaal verband te verspreiden of in een conferentie met alle Achterhoekse gemeenten t.z.t. te bespreken. Immers  de regionale samenwerking op vooral taken in het sociaal domein wordt cruciaal. 
 
Opvallende punten.
Een collegeakkoord bevat afspraken op hoofdlijnen. Die hoofdlijnen moeten in de komende vier jaar uitmonden in concrete voorstellen en acties. Zo staat in het akkoord dat het gemeentewapen in het logo moet komen. Dat wordt nog een ingewikkelde klus: op alle uitingen (website, advertenties, wagenpark, bode-uniformen, briefpapier) zal dus een nieuw logo moeten verschijnen. Dat gaat natuurlijk geld kosten. Een tweede voorbeeld is dat men afspraken gemaakt heeft over de zondagopenstelling voor winkels. Die zijn anders dan het voorstel van het vorige college dat volgende maand in de raad behandeld zal worden. Dat betekent dat er een ander voorstel zal moeten komen.  Dat voorstel zal inhouden dat er 12 koopzondagen blijven en dat bepaalde branches 24 zondagen naar keuze extra mogen, achteraf te verantwoorden. De vraag is even of dat “wettelijk” kan, maar dat zal de coalitie uitzoeken. 
 
Raad dinsdag 22 april.
Op dinsdag komt de raad dus bij elkaar voor het kiezen van de wethouders en een discussie over het coalitieakkoord. Op de agenda staat ook nog een ander spraakmakend punt: het vaststellen van de geluidverordening bij evenementen (voor de horeca). Daarover is veel discussie. De fractievoorzitters van de nieuwe coalitie hebben voorgesteld deze verordening niet te behandelen en deze doorschuiven tot vlak voor de zomer. Dat betekent dat op Koningsdag  (a.s. zaterdag) de “oude” verordening nog zal gelden, waarin opgenomen is dat bij buitenactiviteiten op twee collectieve feestdagen het geluid van 12.00-20.00 uur onbegrensd mag zijn. 
 
Afgelopen woensdag hield de Progressieve Partij een geluidsdemonstratie in café Schiller. Ook leden van de PvdA, Gemeentebelangen, VVD en HMV waren aanwezig. Natuurlijk ook horecaondernemers en buren van horecazaken. Door geluidsspecialist Bert Stoltenborg werd uitgelegd en vooral gedemonstreerd hoe hard 105 d b(A) uit de boxen klinkt, wat 95 db(A) op de dichtstbijzijnde gevel betekent en vooral welk geluid binnen in het huis met een  normale isolatiewaarde van de muren “overblijft”.  Uit die demonstratie bleek dat het zuivere geluid niet altijd het probleem is, ook de inregeling van de bassen, de omstandigheden waaronder en de “lekken” in bron en huizen zijn van belang.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *