week 16 (klik hier)

Belangenverstrengeling……
 
De fractie van de Progressieve Partij heeft zich ingespannen om een verhuizing van het clubgebouw van de BMC (motorclub) uit het dorp naar een te restaureren schuur in een weiland bij Intratuin mogelijk te maken.  Zelfs een amendement voor opgsteld en ingediend. Dat werd aangenomen.
Na de vergadering stelt één van de tegenstemmers  (Bruil, HMV) mij de vraag: “Welk belang heeft de Progressieve Partij bij de BMC”? Dat is een hele rare vraag die meer zegt over de vragensteller dan over de Progressieve Partij. Deze heeft geen enkel persoonlijk belang bij de BMC.  Wij vinden het een mooie oplossing, netjes ingepast in het landschap in een ambachtelijk gerestaureerde schuur. Bovendien strijden wij tegen vooroordelen tegen deze kleine club liefhebbers. 
 
De idee dat politieke partijen en fracties zouden handelen uit belangen zit er diep in. Zeker voor de partij van Henk Meerdink is dat ook wel zo. HMV speelt met vuur  omdat ze ondanks een duidelijk advies van  een gemeenterecht-deskundige toch mee hebben gedaan aan de beraadslagingen, discussies en gesprekken over het bestemmingsplan buitengebied. Volgens dat juridisch advies  is het zo dat wanneer iemand die een zienswijze (bezwaar) heeft ingediend, in de raad zit en toch meedoet aan de discussies over het hele plan, dit plan om die reden afgekeurd kan worden bij de Raad van State. De fractie van HMV heeft dus –uit eigenbelang-  een groot risico genomen dat de gemeenschap een hoop geld kan kosten. Laten we hopen dat de Raad van State dit niet doorzet.
 
Een tweede onverkwikkelijkheid is dat de HMV fractie een amendement indient duidelijk en alleen gericht op het eigen belang van Meerdink. De BV van Meerdink wil namelijk op de huisplaats van het immense bedrijf  aan Hoeninkdijk/Kloosterdijk niet 3 maar 4 woningen hebben. Die staan er in feite al, maar drie woningen hebben de juiste bestemming en daar mag dus in gewoond worden.  Hier wordt toch echt een positie in de raad gebruikt om eigen voordeel te behalen, is mijn mening.
En nog wel op meer punten. Is het indienen van een ammendement om mestvergisting op eigen terrein mogelijk te maken van meerdere lokaties op 10 km afstand  en in zulke grote maximum hoeveelheden (36.000 ton), dat maar zo ongeveer één bedrijf in de gemeente hiervoor in aanmerking komt, nl. dat van Meerdink, belangenverstrengeling?  Is het indienen van zienswijzen om grote windmolens in de Schaarsheide neer te zetten belangenverstrengeling?
 
Aan de andere kant lijkt het soms ook wel te ver te gaan. Is het feit dat je in een bestuur zit van een belangenvereniging en die belangenvereniging dient een zienswijze in, belangenverstrengeling (dat betrof de heer Mateman van het CDA) of mag het CDA een amendement ten gunste van een uitbreiding van een paardenstal van de broer van de CDA-voorzitter indienen?  Moet de accountant die een jaarrekening heeft opgesteld van een paardesportvereniging waaruit blijkt dat ze 100.000 subsidie nodig hebben op de tribune gaan zitten als dit punt in de raad komt?
 
Dus het blijft de vraag: waar begint en eindigt belangenverstrengeling. Blijft opvallend dat mij de vraag gesteld wordt, al van de vooronderstelling uigegaan wordt dat wij als Progressieve Partij persoonlijke belangen hebben.  Nou vooruit dan: wij hebben er persoonlijk wel belang bij (u als lezer trouwens ook) dat de lucht schoner, de natuur uitgbreider, de wereld groener en socialer  wordt.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *