week 12 (klik hier)

Groene kaart positiever dan rode
Meerdink zakt weer door ijs: blaft maar bijt nooit

Goed overleg met horeca noodzaak
Maandag kwam de agendacommissie bij elkaar. Die kijkt naar het programma voor de komende maand. Bijvoorbeeld welke onderwerpen er op de raadsagenda moeten en dus voorbesproken moeten worden tijdens de rondetafelgesprekken. Vanuit de Progressieve Partij vroegen we aandacht voor een goede behandeling van de verordening die het geluid bij evenementen moet reguleren. Er is nl. aan gegeven dat dit met de horeca besproken zou zijn, maar niet alle horeca-ondernemers zijn op de hoogte. Er volgt nog een gesprek later deze week. Alle gegevens en stukken moeten nl. aanwezig zijn als het rondetafelgesprek gehouden wordt. Burgers en ondernemers moeten gehoord kunnen worden!

Raad dubt over centrum.
Volgens een extra editie van Progressief Nieuws met strips van Henk van der Luijt, uitgedeeld aan de raadsleden op dinsdagavond, dubt de raad al vanaf 1983 over Aaltens winkelcentrum. Nu was aan de orde de zgn. eerste fase van de verbetering. Aan het eind van deze eerste fase zou dan een proef genomen worden met het in het weekend afsluiten voor auto’s van het winkelgedeelte van de Bredevoortsestraat (van Landstraat tot Prinsenstraat). Ook wordt de markt wat opgeschoven richting Bredevoortsestraat en Markt. De discussie ging eigenlijk alleen maar over de proef (van drie maanden) om de Bredevoortsestraat 1 winkeldag in de week af te sluiten voor auto’s. Die proef moet dan opleveren een antwoord op de vraag of het voor winkelend publiek aangenamer is in het centrum en dat de winkeliers dat in op aangename wijze in hun portemonnee merken.

Het overgrote deel van de leden van de FAM (winkeliersverenging) is hier voor , de meerderheid in de raad ook. Echter de CDA-fractie probeerde uitstel en mogelijk afstel van de sluiting af te dwingen. De precieze reden daarvoor werd niet duidelijk. Zo suggereerde men dat de FAM niet namens alle winkeliers sprak. Dat klopt trouwens. Winkeliersverenigingen spreken nl. nooit namens alle winkeliers. Maar de raad geeft (na afweging van belangen) aan wat hij wil. Ook schermde de CDA-fractie met onderzoeken en rapporten die aantonen dat een winkelcentrum zonder auto’s zo ongeveer ten dode is opgeschreven. De rest van de raad kende die rapporten niet. Om het uitstel c.q. afstel te bereiken wilden men een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen. Maar de rest van de fracties was daar niet voor. Wel werd op voorstel van de ChristenUnie afgesproken dat ook de raad met de winkeliers gaat praten als de proef uitgevoerd gaat worden. CDA trok het wijzigingsvoorstel weer in.
Zoals verwacht kwam CDA-er Meerdink niet meer terug op zijn rode kaart voor de wethouder. Weer een loos dreigement van Meerdink. Wanneer houdt hij eens een keer op met die stoere praat en nooit eens doen wat hij zegt? Publiciteit? Progressieve Partij-fractielid Gerrit Migchelbrink overhandigde Meerdink daarom een groene kaart met het verzoek deze dan maar aan de wethouder te geven: wij, de Progressieve Partij, willen graag meer groen in het centrum, meer natuur in het buitengebied en geen megastallen en . Een positievere benadering dan een rode kaart.

Ledenraadplegingen.
Er kwam een nogal technisch-procedurele kwestie aan de orde. De vraag stond centraal wanneer het College de raad om zijn mening vraagt als het gaat om ledenraadplegingen van de landelijke vereniging van Nederlandse gemeenten. Dat gebeurt wel eens als deze verenging een akkoord met het rijk over bijv. gemeentefinanciën of plastic flesjes heeft gesloten. PvdA en Progressieve Partij hadden hierover vragen gesteld met een verontwaardigde ondertoon: waarom raadpleegt het College de raad niet als het gaat om ledenraadplegingen?Voor ons als Progressieve Partij raakte het weer aan de samenwerking en vertrouwen tussen raad en college. In dit geval werd de pers weer eerder geïnformeerd dan de raad, kwam de informatie (per ongeluk, zegt het College) op een niet-openbare lijst, was er geen nadere informatie en is er ook nog wel af te dingen op het inhoudelijk standpunt van het College. Het bewuste financieel akkoord gaat de gemeenten in totaal 550 miljoen kosten; bovendien beperkt het de provincie heel sterk in investeringsruimte. En van dat laatste maakt ook dit College erg graag gebruik. Een beetje dom dus om met zo’n akkoord in te stemmen. Inmiddels is intern afgesproken dat de raad eerder geconsulteerd wordt.

Motie kleine scholen.
De CDA-fractie wilde een motie indienen waarin gepleit werd tegen de opheffingsnorm van 100 voor kleine scholen. Dit was een advies van de Onderwijsraad. Volgens de heer Pennings (CU) was deze kwestie ook al – op aangeven van de ChristenUnie- in de tweede Kamer aangekaart en was daar een meerderheid tegen dit soort getalsmatige normen. Hij vond de motie overbodig. Dat vond de rest van de raad ook. Ook vanuit onze fractie werd bevreemding uitgesproken over deze wat goedkoop aandoende publiciteitsstunt. Tijdens de vorige vergadering wilde de CDA-fractie een verzoek van een andere gemeente om verontrusting uit te spreken over de teloorgang van de thuiszorg niet ondersteunen. Nu wilde de fractie een motie over een advies van een adviesraad indienen. Ook de inhoud van de motie was aanvechtbaar. Men verzocht het College naar het Ministerie af te reizen. Dat ministerie ziet het College van Aalten al aankomen. Dus de motie werd niet aangenomen. Intussen moeten we natuurlijk wel nadenken over de gevolgen van de bevolkingskrimp. En samenwerking tussen scholen. Hopelijk vindt de CDA-fractie dat ook.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *