Voorzitter Progressieve Partij citeert Jesse Klaver

30 april – Gerrit Migchelbrink, raadslid voor de Progressieve Partij  bezocht het congres van GroenLinks en ging op de foto met Jesse Klaver.  De voorzitter van de Progressieve Partij, Gerrit Stronks, gebruikte in zijn jaarlijkse toespraak voor leden vergadering het begrip “economisme”, geintroduceerd door Jesse in zijn boek. 

“Het louter door geld gedreven economie, waar andere waarden niet meer tellen. In het economisme kennen we van alles de prijs, maar we zijn vergeten wat de waarde is. Want wat is de prijs van: vrije tijd, vriendschap, natuur, medezeggenschap, schone lucht, kunst? Via Reagan en Thatcher kwam de liberalisering en het economisme, mede door Lubbers en Kok, in Nederland. Economisme is een manier om naar de wereld te kijken, het is een ideologie.Een aantal voorbeelden van het economisme:

BBP : Bij het bruto binnenlands product telt veel mee, ook negatieve dingen:  verkeersongelukken, vervuilende fabrieken( maar niet de gevolgen van die vervuiling), oorlogswapens, enz. Heel veel telt er niet mee: natuur, muziek maken, vervuiling van lucht, water en bodem, mantelzorg, enz. Toch wordt er politiek gemaakt met de cijfers van hetBBP. Een nieuwe en betere term is: Bruto Nationaal Geluk. Het meet b.v. ook de duurzaamheid, tevredenheid, leefbaarheid in de wijken, vrijwilligerswerk, enz.
De koolstofbubbel: zelfs Shell begint te beseffen dat het niet zo verder kan met het verbranden van de fossiele brandstoffen.
Belastingontwijking en -ontduiking. We hebben er onlangs veel over kunnen horen of lezen: de Panama Papers, maar het zouden ook de Dutch Papers kunnen heten.
De toenemende ongelijkheid in inkomen en vermogens.Minder dan 2 % van de huishoudens van Nederland bezitten 33 % van het vermogen: 390 miljard euro, echter 60 % bezit 1 %: gemiddeld 2500 euro.
Het geloof in de marktwerking en de liberalisering en de gevolgen voor de samenleving. Denk aan de energiesector, thuiszorg, gezondheidszorg.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *