Visie op ouderen

Zorg moet sociaal blijven!
De wereld van de zorg is heftig in beweging. Niemand weet op dit moment precies waar we aan toe zijn. De nieuwe WMO moet nog door het parlement. Het lijkt erop dat het recht op zorg of compensatie in veel gevallen vervalt. De Progressieve Partij volgt de ontwikkelingen nauwgezet en dagelijks. We hebben korte lijntjes met o.m. VNG, Kamerleden en wethouders in grote steden. Onze grootste zorg is dat de zorg sociaal en fatsoenlijk blijft.
Wat heeft de Progressieve Partij gedaan?
Alleen maar roepen is niet genoeg. De Progressieve Partij heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor fatsoenlijke zorg. De grote demonstraties en acties bij Sensire zijn begonnen op de zolderkamer bij Schiller in Aalten. Tijdens een “meedenktank” van de Progressieve Partij over de toekomst van de zorg. Wij hebben ons verzet tegen de gedwongen alfahulpen. We zijn mee geweest naar demonstraties in De Haag, Utrecht en Varsseveld. We hebben brieven geschreven naar de directie van Sensire. Nooit antwoord opgehad. Moties en voorstellen in de raad ingediend. Ze werden niet altijd gesteund. Uiteindelijk kwam er een bemiddelaar voor de Achterhoek. Die heeft kortgeleden adviezen uitgebracht. Achterhoek moet proefregio worden. Daar horen we te weinig van. Onze taak is de wethouder tot meer actie te manen. We hebben de colleges in de Achterhoek geprest om nee te zeggen tegen het uiteenhalen van zorg en persoonlijke verzorging. Ze hebben ons advies gevolgd. We hebben actief meegewerkt op social media, pers en radio met het verspreiden van de petitie tègen korten op de AOW in situaties van mantelzorg. Tekenen kan nog steeds. http://geenaowkorting.petities.nl/
Wat wil de Progressieve Partij voor de toekomst?
Eigenlijk maar één ding: fatsoenlijke zorg tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En verdergaan met vernieuwing van de zorg. Nieuwe arrangementen. Omslag maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.  Daarbij zijn rust en veiligheid voor de kwetsbaren van belang. Zij worden steeds weer opgeschrikt door verslechteringen en veranderingen. Dat moet stoppen. Inclusieve samenleving. Verminderen bureaucratie. Steun voor burgerinitiatieven (zoals ruilkring). En logisch loket voor zorg- en ondersteuningsvragen. Eigen regie van de zorgvrager. Inkomensafhankelijke bijdragen. Inzetten ICT en nieuwe (groeps) woonvormen. Op peil houden openbaar vervoer. Inzet nieuwe vervoersconcepten . Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en Cao-lonen voor zorgmedewerkers. Geen zaken doen met alfabureaus. Geen zorgtaken maarzo over de schutting van (overbelaste) mantelzorgers.
 
 
 
 
Actieve ouderen.
Niet alle ouderen hebben het even goed getroffen. Voor de zwakste groepen willen wij een goede zorgstructuur. We worden steeds ouder. En de groep ouderen groeit. Dat heet vergrijzing en ontgroening.  Krimp is niet alleen een bedreiging maar biedt kansen.  Met de meeste ouderen gaat het goed. Ze vormen een belangrijk kapitaal voor de samenleving. Van hen mag ook gevraagd worden zich in te zetten. Doen ze ook.  Gemeente of welzijnswerk moet daarbij coördineren, doorverwijzen, ondersteunen. Ervaring en ideeën van senioren zijn daarbij van belang. Bijvoorbeeld in de WMO-raad.
Wat heeft de Progressieve Partij gedaan?
De Progressieve Partij heeft er voor gezorgd dat er een fatsoenlijk WMO-beleidsplan kwam. Door een raadswerkgroep samen met WMO-raad te bepleiten. Door de snelle veranderingen is het plan hier en daar al weer achterhaald. WMO-beleid gaat niet alleen over zorg. Maar juist over meedoen, over inzet voor de samenleving. We hebben initiatieven genomen om kunst en cultuur een plek te geven in de gemeente. Gepleit voor kunst in leegstaande winkelpanden. Wij hebben gepleit voor ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk. Dat komt (te) langzaam van de grond via een nieuwe organisatie Figulus. Gemeente moet mee-zorgen voor een brede structuur in faciliteiten. Bijv. Kultuurhuizen. Maar mag daarna niet de handen ervan aftrekken. Daarom waren wij tegen vercommercialisering van de Pol. We waren betrokken bij de Sportraad. Juist ouderen vormen een belangrijke doelgroep. We hebben het college opgeroepen actief mee te doen in forums en platforms voor vernieuwend ouderenbeleid. “Active aging”. Het college wilde niet.
Wat wil de Progressieve Partij voor de komende periode?
Vooral een inclusieve samenleving. Waar oud en jong, vlot en gehandicapt, bruin en blank, overwerkten en werklozen naar elkaar omkijken. Ervaring en ideeën van oudere mensen zijn daarbij onmisbaar. Dus een nieuwe vorm van actief ouderenbeleid. Mede aangejaagd dor de WMO-raad: daar komen de ideeën en werkvormen bij elkaar. Maatjes- en buddyprojecten voor schuldhulpverlening, eenzamheidsbestrijding, job-coaching, startende ondernemers, grensoverschrijdende economie, leermeesters,  kunst- en cultuurwerkplaatsen, repaircafés, ruilkringen, (sport)verenigingen.  Je kunt je bijna geen terrein voorstellen waar ouderen niet hun ervaring en kennis kunnen inzetten. De gemeente stimuleert, coördineert en voert waar nodig regie. Direct of via bijv. Figulus. Wel met een duidelijk doel en plan. Niet alleen maar: u vraagt wij draaien. Echt op weg naar een participatiesamenleving. Niet alleen vanwege het mindere geld, maar gewoon omdat het beter werkt als we elkaar een beetje steunen.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *