Tijd voor discussie over media en democatie

25 maart – In de aanloop naar de raadvergadering was er veel  activiteit bij de lokale omroepen: ze stuurden pakken materiaal, bezochten fracties, hielden pleidooien in de rondetafelbijeenkomst. Zo veel tijd er aan de omroep besteed werd in het voortraject, zo weinig in de raad. Alle fracties (de een wat sneller dan de ander) vonden beide omroepen representatief, maar AFM  meer lokaal. Dat zijn ook de enige twee criteria waarop het Commissariaat van de Media advies vraagt aan de raad. Of ze een goede toekomstvisie hebben, of ze een antenne of andere technische hulpmiddelen hebben, of ze veel of weinig geld hebben, mensen in dienst of vrijwilligers: het maakt allemaal niet uit voor de adviesaanvraag. De Progressieve Partij heeft een voorstel gedaan om als raad goed na te denken over de lokale democratie en de media. Traditionele media hebben het moeilijk. Uitgevers willen eigenlijk minder lokale kranten. Journalisten worden ontslagen. De lokale omroepen worden eerder beheerst door zendamateurs dan mensen met journalistieke ambities. Nepnieuws van de sociale media ligt op de loer. Journalistiek moet de waakhond zijn van de democratie; onafhankelijk en kritisch. Maar welke media in Aalten zijn dat? En hoe maak je onderscheid tussen vrije nieuwsgaring, kritisch en onafhankelijk en het doorgeven van persberichten van de voorlichters. En wat is daarbij de rol van de raad? Stof om over na te denken!
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *