Samenwerking Achterhoek: “u valt mij niet mee”

10 januari – Met deze uitspraak van voormalig Minister van Binnenlandse Zaken (eventjes) Liesbeth Spies kunnen de wethouders en burgemeesters in de Achterhoek het doen. Dat is precies wat ook raadsleden wel constateren. Soms vechten gemeenten elkaar de tent uit om toch maar als eerste met een idee in de krant te komen. Nu gaat Doetinchem weer in zee met een afvalcooperatie. Anderen mogen “aansluiten”. Soms zitten ego’s van bestuurders samenwerking in de weg. Op sociaal domein kon ternauwernood een “proefregio” uit het onderlinge gekrakeel over de huishoudelijke hulp gered worden. En zware regeringsbemiddelaar moest er aan te pas komen.

Industriegrond ligt leeg. Maar maatregelen worden niet genomen. Met de waarschuwing dat in de komende raadsperiodes voorzieningen sterk onder druk komen en dat in de verkiezingstrijd gedane beloftes over het openhouden van scholen en zwembaden bijna zeker niet houdbaar zijn, konden ook de raadsleden het doen. Toch wil de áanjager van samenwerking tegen de krimp” niet naar één gemeente Achterhoek (haar politieke achtergrond is CDA). Maar ziet ze in samenwerking met een helder programma op bereikbaarheid (van voorzieningen),  gezonde economische ontwikkeling en een leefbaar platteland en daarbij behoren dorpen het meest. En ja: wie is daar nu niet voor?

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *