Nieuwe mogelijkheden tegen kindarmoede

14 juli – In de werkgroep 3D is afgesproken dat fracties ideeën zouden kunnen leveren voor de bestrijding van kinderen in armoede. Daarvoor is door het kabinet structureel extra geld beschikbaar gesteld. De fractie van de Progressieve Parij heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden ingestuurd. Punt is het bereik. Tot nu toe dacht de gemeente dat het bereik via de gemeente zelf geborgd was. In de praktijk blijkt dat niet iedereen naar de gemeente stapt. Er zijn stichtingen en organisaties die dat beter kunnen, bijv. Stichting Leergeld, en Fonds Kinderhulp.Laten we daar gebruik van maken en samenwerken en niet denken dat de gemeente alles zelf en beter kan.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *