Motie brede stoep breed gesteund, maar moet beter

8 juli – Vorig jaar heeft ook Nederland het verdrag voor rechten van mensen met een handicap ondertekend (duurde even). Dat betekent dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ook in de gemeente Aalten. Rolstoelers hebben aangegeven dat dat op sommige plekken te wensen overlaat, vooral de op- en aftritten van stoepen. Nu staat er al enkele jaren in de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen het “project brede stoep”.  Dat betekent dat in de kernen op systematische wijze de stoepen begaanbaar gehouden worden met voldoende breedte. Volgens de jaarrekening 2016 was dit project in 2017 klaar en kon het afgerond worden. Er is geen extra geld voor beschikbaar dus de vraag is hoe zo dit een project was. Hoe mooi zou het zijn als dit project voortgezet kon worden en dat systematisch de knelpunten voor de rolstoelers (o.a. aangegeven door een rolstoeler aan de fracties van de Progressieve Partij, CDA en GB) opgelost kunnen worden. Daartoe stelde de Progressieve Partij een motie voor met daarbij de overweging om in de begroting van 2018 een bedrag  hieraan te koppelen. In het voortraject steunden alle partijen behalve Gemeentebelangen dit idee en dienden gezamenlijk een motie in. Wethouder Nijland vond het eigenlijk een overbodige motie, maar wilde zich er ook niet tegen verzetten. Nadat de indieners hadden gezegd dat ze op hoofdlijnen geïnformeerd wilde worden over de resultaten (en niet elke stoep-verbetering) kon ook GB akkoord gaan. Maar het project “brede stoep”alleen is niet voldoende. Volgens eerder genoemd Verdrag moet ook rekening gehouden worden met slechtzienden en moeten stoepen aan minimum-breedtes voldoen. Waakzaamheid blijft geboden.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *