Kom eens luisteren op 8 november…..

5 november –  Dinsdag 8 november praat en besluit de gemeenteraad over de begroting 2017. Alle fracties hebben hun “algemene beschouwingen” vooraf  gepubliceerd. De Progressieve Partij ook. Compleet met  spotprentjes die in het afgelopen jaar de advertenties van de Progressieve Partij gesierd hebben, Hier het begin van de bijdrage van de Progressieve Partij.
“Het gist behoorlijk in de samenleving. Treffend verwoord in de Volkskrant van zaterdag 29 oktober: “U denkt links, maar stemt rechts.”  92% van de mensen vindt de zorg van groot belang. Andere thema’s die belangrijk zijn voor mensen zijn vooral de sociaal-economische strijdpunten van links: zorg, werk, inkomen. Maar de meerderheid van hen stemt op partijen die de zorg afbreken, hogere inkomens bevoordelen en positie van laagstbetaalde werknemers en zzp-ers verslechteren. Raar.  En er is heel veel chagrijn, verongelijktheid en jaloezie. We hoeven maar te noemen: zwarte piet, prinses Amalia, asielzoekers of de meest verschrikkelijke scheldwoorden vliegen over de sociale media. Van links en rechts.
Een deel van het tegengeluid moet komen van de politiek zelf. Integriteit. Niet jezelf bevoordelen. Echt luisteren naar mensen, zonder  populisme en cliëntelisme; leiderschap zonder dictatuur; doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dat geldt ook voor lokale politici en de door hen gekozen collegeleden. 
Een ander deel van het tegengeluid moet komen van nieuwe vormen van democratie die hierop ingaan. In diezelfde Volkskrant en ook in de gemeentelijke pers buitelt men over elkaar heen met voors en tegens over burgertoppen, G1000, stadsparlementen enz. De Progressieve Partij vindt dat wij daar aan mee moeten doen en ons zelf klaar moeten maken voor de toekomst. Mondige mensen kunnen meedenken. Informatie en discussie kan mensen cultureel verheffen. Wij doen ook in deze beschouwingen weer een pleidooi naar alle fracties om in beweging te komen, om niet reactief te blijven, maar om initiatieven te nemen die ons volksvertegen-woordigende werk verdiepen, meer draagvlak geven en waar meer mensen zich vertegenwoordigd voelen. 
Het belangrijkste deel van de verandering komt van de mensen zelf. En dan zien we hoopvolle ontwikkelingen. De Progressieve Partij heeft de afgelopen maanden met veel plezier erg veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de workshops “Gemeentepolitiek”. Wij zijn zeer aangenaam verrast door de betrokkenheid, de honger naar informatie, de opkomst, de belangstelling en het niveau van discussies. Dat smaakt naar meer. Zo zijn er meer voorbeelden in de samenleving: projecten met het Naoberfonds, Koppelkerk Bredevoort, Musea Aalten, buurthuizen in buurtschappen. Als je mensen aanspreekt willen ze wel en blijven ze weg bij het chagrijn. De Progressieve Partij blijft bij wat het woord progressief eigenlijk voor ons betekent: optimistisch. En optimisme hangt in de lucht. Het is tijd voor verandering. Voor een tijd waarin de hoop het wint van de angst; vernieuwing van de status quo, en eerlijk delen van egoïsme.”
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *