Belevingswaarde+ gebruiks- waarde+toekomstwaarde = ?

5 november – Aan alle goeie dingen komt een eind. Zo ook aan de serie “workshops gemeentepolitiek”. Woensdag stonden Ruimtelijke Ordening en Milieu centraal. Inleider was John Westerdiep, raadslid in Doetinchem, planoloog en milieukundige van beroep. Hij ging in op het begrip “ruimtelijke kwaliteit”. Wat is dat nou. Volgens hem vooral een combinatie van belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Die dingen kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten. Ruimtelijke kwaliteit heeft veel gezichten. Daarom moet je alles ook zoveel mogelijk beeldend vertellen. Een rechte sloot langs een rechte weg met een rechte gevelwand kan ruimtelijke kwaliteit hebben, maar ontwerpers kunnen er zo 4 of 5 andere beelden naast zetten, waardoor je anders kijkt naar zo’n sloot en hem ook anders beleeft én gebruikt. Datzelfde geldt voor milieunormen en milieubeleving. Of mensen ergens last van hebben hangt van vele factoren af. Hinder treedt vaak op indien mensen de mlieubelasting ervaren als: “ongewoon” (niet passend in de natuurlijke omgeving); “onbekend” (niet weten en zien waar het vandaan komt); “onbemind” (de verhouding met de veroorzaker is slecht); ”veel” (de milieubelasting is hoog) en “continu” (de milieubelasting is constant aanwezig). Bij het nemen van maatregelen is het goed deze factoren in de gaten te houden. Tenslotte volgde er een uitgebreid gesprek over de gang van zaken, het proces om te komen tot een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. De locatiekeuze is onderwerp van hevige discussie. (langs de A18 of bij het station). Dan worden de feiten wel eens vergeten. De zgn. “ladder van duurzaamheid” (een ontwerp-principe) is hier niet toegepast vóórdat een principekeuze gemaakt is. Men is gevoelig voor “dreigementen” van de initiatiefnemer: als je mijn keuze niet volgt ga ik msisschien wel weg en dat kost 2500 arbeidsplaatsen. Hoe herkenbaar.
 
Vervolg: de deelnemers worden uitgenodigd op de fractievergadering en als “gast van de raad”. Tevens krijgen ze een reader en evaluatieformulier en een exemplaar van de algemene beschouwingen van de Progressieve Partij mét de uitnodiging om de begroitingsbehandeling op 8 november mee te maken.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *