Solidariteitsprijs voor de vierde keer uitgereikt: Welkom!

5 november – Op zaterdagmiddag 12 november om 16.00 uur zal in de bovenzaal  van café-rest. ”Schiller”, Prinsenstraat 4 te Aalten de Solidariteitsprijs uitgereikt worden door de Progressieve Partij.
Wat is de Solidariteitsprijs?
De Solidariteitsprijs is een  twee-jaarlijkse prijs die is ingesteld door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Juist in deze tijd van verharding, verrechtsing en verruwing is solidariteit met de zwakkeren in de samenleving meer dan ooit geboden. Gelukkig zijn er mensen en groepen die zich het lot aantrekken van  hun medeburgers.  Zij doen dat vaak in stilte en anonimiteit. Soms ook via acties met veel publiciteit. Toch zijn zulke mensen lichtende voorbeelden voor een lokale gemeenschap en boegbeelden van modern “noaberschap”.  Om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor solidariteit met de zwakkeren is de “Solidariteitsprijs” ingesteld.
Waaruit  bestaat de “Solidariteitsprijs 2016”
De prijs bestaat uit een speciaal vervaardigd origineel  kunstwerk van een kunstenaar uit de gemeente Aalten. Voor 2016 is weer gekozen voor een pentekening van Henk van der Luyt uit Aalten. Daarnaast ontvangt de winnaar een certificaat en een zeer bescheiden bedrag in de vorm van een Wereldwinkel-bon. De winnaar wordt tijdens de bijeenkomst op 12 november bekend gemaakt.
Uitreiking vindt plaats op speciale datum.
De uitreiking van de “Solidariteitsprijs” vindt steeds plaats op of rond 20 november, de geboortedag van Jan Schenk. Met de uitreiking rond deze datum wil men Jan Schenk, die in september 2009 na een lang ziekbed overleed in herinnering houden. Jan was één van de oprichters van de Progressieve Partij en in de 27 jaar die hij in de gemeenteraad zat onvermoeibaar voorvechter voor de belangen van “de kleine man”.  Het is dan ook heel bijzonder dat Lenie Schenk, weduwe van Jan, wederom bereid is gevonden de prijs uit te reiken. Aan wie de prijs wordt uitgereikt wordt ter plekke bekend gemaakt. Er is muziek en een drankje. Toegang gratis.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *