Is het buitengebied van de boeren? Kom meepraten op 4 april

2 april – Maandagmiddag 4 april begint al om 14.30 uur de eerste behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015. Er zijn informatie-avonden georganiseerd; er zijn concepten verspreid. Er heeft een ontwerp ter inzage gelegen en er is een termijn gesteld waarop zienswijzen  konden worden ingediend.  Er zijn plm. 80 zienswijzen ingediend en 35 insprekers hebben zich gemeld. Er tekent zich een tweestrijd af in het buitengebied. Hebben hier de boeren het primaat en dan vooral de boeren die willen (lees moeten)  groeien? Of heeft het prachtige buitengebied van de gemeente nog andere, ook belangrijke functies. Kort door de bocht: kiezen we voor economie of voor ecologie. Wordt de natuur ondergeschikt gemaakt aan de economische belangen en winsten van enkelen? De groene buitenruimte vormen de longen van ons leefgebied. Soortenrijkdom en natuurontwikkeling zijn belangrijk. Ongebreidelijke grootschaligheid, intensieve veehouderij passen niet bij het kleinschalige coulissenlandschap van de Achterhoek. Hebben bovendien schadelijke neveneffecten voor boeren zelf, bewoners van het buiten gebied, mens en dier. Ook de boeren hebben hun land in bruikleen van hun kinderen. Dat verplicht tot duurzaam werken. In de praktijk betekent dat voor de Progressieve Partij: geen megastallen, geen grote bouwblokken, gezondheidsaspecten meewegen bij vergunningverlening. Handhaving, natuurontwikkeling en alle kansen voor duurzame en biologische landbouw en recreatie in het buitengebied.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *