Het gaat maar door: weer meer varkens, stof, stront en stank

21 juli – Het college van Burgemeester en Wethouders wil een bestaande varkenshouderij aan de Gendringseweg 9 in Lintelo uitbreiden. Na de verbreding van de twee bestaande stallen en de bouw van een derde stal, kunnen er zo’n 13.000 varkens worden gehouden. 
 
Het eerste plan heeft de eindstreep niet gehaald omdat de gemeenteraad bezwaren had. Daarna zijn de regels aan de plannen aangepast en ging de meerderheid wel akkoord. Luchtwassers moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fijnstof zoveel mogelijk wordt beperkt. Na het doorlopen van veel procedures, zoals het opstellen van een milieu effect rapportage heeft het college nu een omgevingsvergunninge verleend.
 
De omwonenden hebben zienswijzen ingediend.  De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen over de toename van stank, geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen. Verder maken zij zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die het wonen in de buurt van een megastal met zich kan brengen. Het college ziet in de zienswijzen geen reden om het besluit te wijzigen. De Progressieve Partij is daar ernstig teleurgesteld over. daar waar in Brabant ingezien wordt dat er een halt moet worden toegeroepen aan de groei van de intensieve veehouderij, de GGD waarschuwt voor fijnstof (maar onbegrijpelijkerwijze een positief rapport voor deze megastal afgeeft) en de discussies juist over veedichtheid moeten gaan, kiest het College en de meerderheid van de raad weer voor de belangen van de grote boeren, het geld, de kiloknallers.
 
Foto uit Aaltens Nieuws

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *