Hechte sociale basis onder druk?

Joop Wikkerink, 5 november 2022

Tijdens de besprekingen over de begroting 2023 heb ik namens het college nog eens gewezen op drie grote noodzakelijke bewegingen in het sociaal domein.

“Die gemeente met een echte sociale basis staat behoorlijk onder druk. Vandaar dat ik ook nog graag even wil wijzen op een paar grote bewegingen waarmee wij vanuit het sociaal domein bezig zijn. Sommigen van u wijzen erop. Veel van deze ontwikkelingen komen ook terug in het Uitvoeringsprogramma op uw raadsprogramma dat morgen verschijnt.

Inclusieve samenleving
1.Inclusieve samenleving, naoberschap2.0, bestaanszekerheid en schuldenproblematiek, energiecrisis en inflatie. De solidariteit staat onder druk. Groepen dreigen tegen elkaar uitgespeeld te worden. We zullen met een intensievere aanpak van de toenemende armoede en een nieuwe vormgeving van de schuldhulpverlening de sociale basis onder onze samenleving intact moeten houden. We zijn één samenleving, of we zijn géén samenleving.

Krappe arbeidsmarkt
2.Arbeidsmarkt, schaarste grondstoffen, verarming distributiestructuur,
VVD vraagt aandacht voor kleine ondernemers met hoog energieverbruik. En refereert aan het gesprek dat ik gehad heb met de bakkers. Daar hebben we een klein actieplannetje afgesproken. Maar de grote beweging moet uit Den Haag komen. Ook de hervorming van de arbeidsmarkt en misschien de lagere loonschalen verhogen en een betere bruto-netto-verhouding doorvoeren.
Ook uit de VVD: tevredenheid over Laborijn. Natuurlijk moeten statushouders en Oekraïners begeleid worden naar werk. Maar er zijn meer mensen die graag willen werken, maar nog geen mogelijkheid hebben, we moeten met kracht inzetten op de inclusieve arbeidsmarkt waar plaats is voor mensen met een beperking, ouderen, langdurig werklozen, jongeren. Ook werkgevers moeten bewegen om aantrekkelijk te worden te blijven voor personeel. Ook in het belang van een goed winkelbestand en goed ondernemend klimaat. Energie, inflatie, veranderende marktomstandigheden brengen ons winkelbestand in gevaar. Wij zoeken het in steun van Ondernemerssteunpunt en intensief contact.

Zorgen om de zorg: preventie en innovatie
3.Positieve Gezondheid, organisatie en werking van de zorg,
We zullen veel meer de beweging moeten maken van ziekte en behandeling naar gedrag en gezondheid. Dat is gebaat bij preventie. Op alle terreinen, leefstijl, sport, cultuur, leefomgeving en schone lucht, gezond eten, roken, drinken en overgewicht. Niet alleen om de kosten te beteugelen, ook om het hoofd te bieden aan de problemen op de arbeidsmarkt. Nieuwe concepten van zorginnovatie, samenwerking tussen professionals,vrijwilligers en mantelzorgers zijn nodig en zullen we gaan ontwikkelen. Al of niet in regionaal verband.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *