Samenwerking bij opvang statushouders

Joop Wikkerink, 5 november 2022

De opvangcrisis.
De provincie moet toezicht houden op de (kwantitatieve) opvang van statushouders in de provincie Gelderland, Elke gemeente heeft een taakstelling. En een verzoek om extra statushouders te plaatsen vanwege de verstopte keten om te beginnen in Ter Apel. Daarom organiseerde de provincie een overleg op vrijdagmiddag waar voor Aalten Ted Kok en ik aanwezig waren. Wij konden melden dat we de taakstelling hoogstwaarschijnlijk wel halen. Mede door onze samenwerking met Winterswijk en Oost Gelre. In die samenwerking gaan we gedrieën een zgn. tussenvoorziening exploiteren voor 120 statushouders. In eerste instantie tot 1 augustus 2023. 40 daarvan zijn al aan Aalten gekoppeld. Daar moet dus permanente huisvesting voor gevonden worden vòòr 1 augustus volgend jaar. De provincie en het Rijk staan daarbij soepele regels, flexwoningen, snelle procedures voor. Maar wat dat exact betekent is niet duidelijk.

Taskforce
Er is een kleine taskforce gevormd om als Achterhoek gezamenlijk op te trekken ook in het halen van de taakstelling. De ene gemeente heeft wat meer mogelijkheden dan de andere. Je zou ook goed kunnen kijken naar de aanpassing van woningen voor bijv. grote gezinnen. Of een spreiding van alleenstaanden en gezinnen of nareizigers over het gebied. Tenslotte heb ik ervoor gepleit dat die taskforce zich ook gaat buigen over het draagvlak onder de bevolking. Die brokkelt zienderogen af als er niet gauw betekenisvolle successen geboekt worden in het volkshuisvestingsbeleid.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *