Gezinsbedrijven en burgers dupe van megaboeren

23 april –  Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” is toch weer echt een boerenplan. De kans om natuur en milieu te versterken laat het college gesteund door de boerenlobby in de raad liggen. Gerrit Migchelbrink: “De biodiversiteit holt achteruit. De (weide) vogels, vlinders bijen en insecten hebben het zwaar, grotendeels veroorzaakt door de intensieve landbouw. Ook nu weer zien we vele gele weiden, doodgespoten met RoundUp. Dat moet verboden worden. Dus de natuur kan wel een oppepper gebruiken, dat had gekund middels dit bestemmingsplan. Ook het milieu komt er niet te best vanaf. Er wordt veel gepraat over emissie uitstoot door veehouderijen, maar er wordt tekens weer,waar kan ruimte geboden voor meer uitbreiding. Uitstoot tot maximaal het emissieplafond. Maar de natuur is al zwaar overbelast, dus waarom geen reductie? En alle ruimte die er is wordt opgeslokt door de grote mega bedrijven. De kleine gezinsbedrijven komen niet meer mee en moeten stoppen. 
 
Dit zorgt voor veel onrust en leegstand in het buitengebied. Dat blijft een groot aandachtspunt voor de toekomst. Wij zijn dan ook blij dat het onzalige voorstel door een meerderheid van deze raad om alle bedrijven de mogelijkheid te bieden te groeien tot 1,5 ha, door wil van de provincie, van de baan is. Wij zouden zelfs voor het oude LOG gebied deze beperking op willen leggen. Dus hier ook maximaal 1 ha. Veel burgers klagen over stank en overlast door uitbreidingen van veehouderijen die in hun buurt liggen. Zie situaties bij bv Kalverweidendijk, Kamerstraat of Gendringseweg. U valt terug op de geurverordening als maatstaf voor uitbreiding. Maar de geurverordening praat niet over uitstoot fijnstof, gevaar voor ziektes of ruimtelijke inpassing. Daarom stellen wij voor middels een amendement om een minimale afstand van 100 meter aan te houden van geurgevoelige objecten tot een veehouderij. Dit voorkomt veel onrust, ruzies en discussies in een buurt.”De groene en milieuvoorstellen werden door de meerderheid van de raad verworpen.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *