Extra ronde-tafelgesprek over Luiten en Kok

3 juni – In overleg met de fractievoorzitters was het openbaar maken van het BING-rapport gepland op 1 juni om  10.00 uur. Het Bing-rapport is  het onderzoeksrapport naar het handelen van de wethouders Luiten en Kok. Dit onderzoek is een feitenrelaas (opsommimg)  van datgene wat er gebeurd is rond de vergunningaanvraag van een mestbassin van de heer Luiten. De fractievoorzitters hebben afgesproken niet eerder  inhoudelijk te reageren op dit rapport dan de openbare bijeenkomst van dinsdag 7 juni, waar in een extra rondtafelgesprek informatie kan worden gevraagd aan de opstellers van het rapport, buro BING en de opdrachtgever, de burgemeester.  Dan komt er op 15 juni een extra openbare raadsvergadering waarin het rapport besproken wordt. Uiteraard wordt in de krant, al of niet met kennis van het rapport, al volop gereageerd en meningen gegeven. Voor wie het rapport wil lezen: het staat op de site van de gemeente onder de  agenda van de RTG-vergadering van 7 juni. Donderdag mengde ook het  Management team  zich in de discussie en schreef een brief aan de raad. De inhoud daarvan oogt nogal “vaag en cryptisch”, maar men zou er uit kunnen lezen dat het MT het vertrouwen in beide wethouders of één van hen opzegt. Dat laatste is nogal ongebruikelijk. Het is zeer verleidelijk om in dit stadium ook de mening van de Progressieve Partij te geven. Er is afgesproken dat we daar mee wachten tot aan het ronde tafelgesprek,. Aan die afspraak zullen we ons houden.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *