College moet inwoners met zorg veel meer betrekken

17 oktober – De Progressieve Partij organiseerde gisteren een meedenkavond over Jeugdzorg. Er  leven  heel veel vragen en zorgen bij ouders, instellingen en begeleiders. “Het College moet veel meer met de mensen die het betreft om tafel”, aldus Joop Wikkerink, fractievoorzitter. “In augustus hebben wij het college gevraagd de informatieavonden van eind 2013 te herhalen. Vaak leven er onder de mensen die direct te maken hebben met jeugdzorg of hulpverlening veel goede ideeën om de zorg beter en anders te organiseren. Het College wil dat niet. Zij wil zgn. 1 op 1 “keukentafelgesprekken” voeren. Maar de mensen zitten nu met vragen en willen nu graag hun ideeën kwijt. Per 1 januari gaat de nieuwe jeugdwet in. En veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn.” “ Wij zullen dinsdag tijdens de behandeling van de zgn. drie transities bij het College nog eens een keer aandringen op meer contact met hun eigen kwetsbare burgers en hun verzorgers.”
 
“Omdat het College geen informatiebijeenkomsten wilde houden, hebben we het zelf maar gedaan” Volgens de progressieven leven er concrete vragen en zorgen over de privacy, over meldingen van kindermishandeling, over pleegzorg, over hulp bij het zoeken naar informatie over bijv. autisme. Zo maken pleegouders zich zorgen over de vraag of pleegkinderen nog wel de juiste hulp krijgen van gespecialiseerde hulpverleners en  of zij nog wel in de beste omgeving geplaatst worden. Immers de kosten en de plaats van inwoning van de ouders  worden belangrijk.
 
 Er kwamen ook nuttige ideeën op tafel: “ga uit van de leefwereld van de jongeren, van zijn/haar vraag; zet lot- en leeftijdgenoten of maatjes  in; bewaak de privacy door soms zorgverleners uit andere plaatsen in te zetten. “Wat heel erg fijn was is dat er ook mensen van maatschappelijk werk, instellingen en CJG (Centrum jeugd en Gezin) aanwezig waren. We konden ter plekke afspraken laten maken”, aldus Joop Wikkerink.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *