Haalbaarheidsstudie voor bouwvallen nu met 70% subsidie!

Gelders Genootschap voert haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Voor deze onderzoeken spreken we een rijkssubsidie aan die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70 % meefinanciert, waardoor de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek naar de mogelijkheden van zijn/haar object hoeft te financieren. De objecten hoeven niet perse een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object. 
Een haalbaarheidsonderzoek bevat naast een locatieverkenning, bouw- en cultuurhistorische verkenning, een bouwtechnische opname, marktverkenning en programmatische verkenning ook een dynamische waardestelling waarin een handreiking wordt gedaan naar de verschillende mogelijkheden van het object. Daarna worden de meest haalbare scenario’s bepaald, getekend in vlekkenplannen en doorgerekend in exploitatieramingen.
Een mooie kans voor eigenaren van historische panden die staan te verpieteren. Kijk voor voorbeelden op www.doehierwataan.nl. Op deze site ook verdere informatie over de subsidieregeling van het Gelders Genootschap.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *