Zijn alle stembureau’s wel goed toegankelijk?

4 maart – De fractie van de Progressieve Partij heeft het college gevraagd of de toegankelijkheid van de stembureau’s van mensen met een beperking wel voldoende geregeld is. Het college antwoordt dat 13 van de 18 stembureau’s in de gemeente toegankelijk zijn voor rolstoelers. Volgens de richtlijnen zouden  minimaal 25% van de stembureau’s toegankelijk moeten zijn; in de gemeente Aalten is dat 72%: Bovendien mag de kiezer in elk stembureau zijn/haar stem uitbrengen. Uit een brief van 24 januari j.l. van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt echter dat het wat anders ligt en dat het college van verouderde richtlijnen uitgaat. 
Uit de brief: 
“Medio 2014 heeft de regering een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend, dat voorziet in de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag. Het wetsvoorstel is op 21 januari 2016 door de Tweede Kamer en op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. 
Het wetsvoorstel gaat onder meer over de toegankelijkheid van stemlokalen. De huidige Kieswet bepaalt, samengevat, dat “ten minste 25%” van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor mindervaliden. Het wetsvoorstel beoogde dit te wijzigen in “zo veel mogelijk, maar ten minste 25%”. Op dit voorstel is echter een amendement ingediend, dat erin voorziet dat “alle” stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden. Dit amendement is door de Tweede Kamer aanvaard en in het door de Eerste Kamer aanvaarde wetsvoorstel opgenomen.”
In diezelfde brief staat dat de gemeente verzocht wordt een vragenlijst in te vullen. Uiteraard heeft de Progressieve Partij gevraagd naar een afschrift van die lijst; die was echter niet meer terug te vinden (het electronische antwoord was verwijderd; dat heb je wel eens met die enquêtes). Op 3 maart zijn de lijsten bezorgd. Daarop staan de stembureau’s aangegeven die toegankelijk zijn voor minder-validen. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *