De volgende burgemeester een vrouw. Of gewoon een CDA-er?

28 januari –  Twee weken lang konden de inwoners van de gemeente Aalten reageren op de vraag welke eigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Niet alle fracties waren voor deze enquete. Gelukkig konden  we deze toch doorzetten. Die partijen zul je nu niet meer horen. Sterker nog ze zijn samen met de Progressieve Partij trots op zoveel reacties: 454. Alle resultaten van de enquête worden bij de stukken voor de sollicitanten gevoegd, zodat kandidaat-burgemeesters op de hoogte zijn van wat er leeft in de gemeente Aalten.
 
Daadkrachtige burgemeester
Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe burgemeester van de gemeente Aalten zich moet richten op contact met inwoners (80% tegenover 12% voorkeur voor zakelijk contact) en vooral initiatieven vanuit de samenleving moet omarmen (69%) in plaats van deze zelf te creëren (8%). Hij of zij moet meer gericht zijn op uitdagingen van de toekomst (63%) dan op vragen van vandaag (19%). Ook verwachten de respondenten dat de nieuwe burgemeester in geval van dreigend gevaar eerst krachtig optreedt (53%) en daarna het gesprek aangaat (32%). Een daadkrachtige burgemeester (63%) heeft overduidelijk de voorkeur boven een bedachtzame (22%). Inwoners spreken zich niet duidelijk uit of de nieuwe burgemeester zich (vooral) moet richten op de eigen gemeente (44%) of op de regio Achterhoek (41%).
 
Aandacht
Naast een tiental keuzevragen konden respondenten ook een open reactie geven op de stelling ‘Ik verwacht van de nieuwe burgemeester dat hij/zij zich vooral richt op…’ De uitkomst daarvan moet nog nader worden geïnterpreteerd door de gemeenteraad. Opvallend is de aandacht die veelvuldig wordt gevraagd voor de jongeren in de gemeente Aalten.
 
Breed gedragen
De enquête is 454 keer ingevuld, waarvan 398 digitaal en 56 op papier. Uit de respons blijkt dat het gelukt is doelgroepen uit alle leeftijdscategorieën te bereiken. De grootste respons komt uit de groep 40 tot 70-jarigen.
 
6 maart definitieve profielschets
De profielschets is de eerste stap die uiteindelijk leidt tot een benoeming van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit gemeenteraadsleden, is hiervoor verantwoordelijk. Op 6 maart bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, tijdens een extra openbare raadsvergadering. Daarna zal de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe burgemeester begint.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *