Wij hangen weer een touwtje uit onze brievenbus!

2 december – Waarom ging er een golf van ontroering en sympathie door Nederland na een speechje van 7 minuten van “opa”Jan Terlouw. Waarom trof hij zo’n gevoelige snaar bij mensen die graag willen dat het er een beetje minder hard en gemeen toegaat in de wereld? Die het geschreeuw beu zijn. Die zich zorgen maken om de toekomst van de wereld als korte-termijn-eigen-voordeel-mensen als Trump aan de macht komen. Is het misplaatste nostalgie, geur van spruitjes, terug naar de overzichtelijke verzuilde wereld van 50 jaar geleden? Zeker niet, het is een oproep om het binnen- en buitenklimaat serieus te nemen. Om de keiharde signalen van de aarde niet te negeren. Om de ongelijkheid als bron van conflicten aan te pakken. En Terlouws oproep slaat zo ontzettend in omdat je ziet dat hij oprecht is, geen eigenbelang najaagt, niet herkozen hoeft te worden.
Hoe pakken we dit aan? Ten eerste de zorgen van de gewone mensen serieus nemen. In de krant van zaterdag stond een oproep daartoe van toch niet de meest “linkse clubs”: bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en de Boston Consulting Group. Ze zien de tweedeling als gevaarlijk voor de wereldhandel, de welvaart en hun eigen positie. Maar ze hebben een punt in hun analyse. Het eerste is de onzekerheid op de arbeidsmarkt: de contracten zijn flexibeler, onzekerder en de sociale voorzieningen minder. Ten tweede de kwaliteit van leven. Laagopgeleiden zijn minder gezond en leven korter dan de “happy few”, toch moeten ze langer werken. Ten derde de “horizontale verzuiling”: bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen en weten niet van elkaar wat hen drijft. Ten vierde de transparantie: Mensen met een laag loontje zien hoeveel bankdirecteuren verdienen, maar vooral hoe de top handelt. Ook op lokaal niveau moeten we hier iets aan doen. Dat vindt de Progressieve Partij. Dat begint bijvoorbeeld met bestuurlijke bescheidenheid. Wat hebben de ontslagen medewerkers van V & D eraan dat de bestuurders roepen dat het economisch gezien “top”gaat. Wij pleiten voor bestuurlijke bescheidenheid en empathie.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *