Wie heeft het nog over afval? 80% is grondstof!

31 januari – De fractie van de Progressieve Partij was samen met PvdA, CU en GB op bezoek bij ROVA in Winterswijk. Dat is een interessant bedrijf op gebied van afvalverwijdering. Omdat het een overheidsnv is hoeft men geen winst uit te betalen aan de aandeelhouders. Men streeft niet naar het zoveel mogelijk afval ophalen en verbranden (wat zou moeten als je een afvaloven hebt). ROVA legt zich toe op het voorkomen van afval en het zoveel mogelijk scheiden in bruikbare grondstoffen. Ons fractielid Gerrit Migchelbrink doet mee aan de proef van 100×100 dagen afvalvrij. Men wil kijken welke componenten nog uit het restafval te halen zijn. En in elk geval de producenten “dwingen” om reclyclebare verpakkingen te gebruiken. Mooi voorbeeld zijn de chipszakken: tot nu toe niet te recylcen. Dat moet anders! Uiteindelijk is het doel een circulaire economie op te zetten waarin grondstoffen niet verspild maar hergebruikt worden. Dat betekent dat het restafval (in de grijze container) steeds minder kan worden. UIteindelijk moet dat zo weinig worden dat je dit afval zelf wegbrengt naar een ondergrondse container (tegen betaling van bijv. 1 euro per zak). De rest (alle her te gebruiken grondstoffen) wordt dan bij je thuis op gehaald. Het mooie is dat bij ROVA innovatie en kostenbeheersing hand in hand gaan. Doordat ze geen dikke winsten aan hun managers en aandeelhouders hoeven te betalen, is bijv. de afvalstoffenheffing in Aalten heel laag. Wie zei er ook al weer dat je afvalverwerking beter “aan de markt” over kon laten? Afvalverwerking in overheidshanden is dus beter!

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *