week 9 (klik hier)

Hoe zit dat nou met de zondagopenstelling van winkels?
Deze week werd Bredevoort “opgeschrikt” door de mededeling dat Spar Luiten “voorlopig” de deuren op zondag sluit. Dat leidde tot veel teleurgestelde reacties o.a. op facebook. 
 
De geschiedenis
Dat heeft te maken met de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld rond de zondagsopening. De discussie over die regels hebben een heel lange geschiedenis. In 2013 veranderde (landelijk) de winkelsluitingswet. Minder regels was het idee van de landelijke overheid. Gemeenten hadden twee smaken: ze konden alles vrij laten of ze konden voorwaarden stellen. Tot dan was het sinds jaar en dag mogelijk voor winkels om 12 zon- en feestdagen open te zijn. In Bredevoort Boekenstad mochten de boekwinkels vanwege het toerisme elke zondag open zijn. Vooral tuincentra, meubelzaken en supermarkten die veel omzet kwijtraakten aan de buurgemeenten vroegen al jaren om verruiming. In het voorjaar 2014 kwam er een nieuw College bestaande uit de partijen CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Daarbinnen moesten tegenover elkaar staande standpunten verenigd worden. Zo had Gemeentebelangen in haar verkiezingsprogramma staan dat de openstelling op zondag verruimd mocht worden. ChristenUnie wilde eigenlijk helemaal geen zondagen open, maar legde zich neer bij de democratisch bepaalde situatie van 12. Ook het CDA conformeerde zich daaraan. De druk vanuit de ondernemers (en consumenten)was echter groot. De traditionele middenstandverenigingen in de drie kernen waren ook verdeeld en spraken niet met één mond. Men kwam toen met een “middenoplossing”:  12 zondagen vrij in te vullen en 24 zondagen voor de branches supermarkten, meubelwinkels en tuincentra. Vrij in te vullen door de ondernemers, als men het maar max. drie dagen van te voren bij de gemeente ging melden. Dit werd vastgesteld door de meerderheid op 8 juli 2014. Een motie van de Progressieve Partij om alle zondagen vrij te geven en de ondernemers het al of niet open zijn te laten bepalen haalde het niet.
 
Elke zondag in de 2014 was de praktijk
Omdat het besluit pas in juli viel kunnen de goede rekenaars onder ons bekijken dat in het restant van 2014 dus nog ongeveer 24 zondagen zaten, waardoor in feite elke zondag de supermarkten en meubel—en tuincentra (als ze dat wilden) open konden. Dat gebeurde ook. In Aalten en Dinxperlo    ’s middags en in Bredevoort ‘s morgens. Iedereen leek het prima te vinden. Consumenten en ondernemers en hun personeel. De Jumbo in Aalten heeft al grote spandoeken staan met “Elke zondag open”. Echter het controlesysteem werkte van geen kanten. Het college heeft in 2014 niet gecontroleerd en kwam er in begin 2015 achter dat er ook geen meldingen binnen kwamen voor 2015, zodat ze ook niet bij konden houden hoeveel zondagen van de 24 toegestane “gebruikt” werden. Ondanks het feit dat ze er niets aan gedaan hadden, begon het college wel stoere taal uit te slaan. B. en W.  schreef het college een strenge brief aan de winkels met daarin de opmerking dat wanneer men vaker dan 24 keer per jaar op zondag open ging men zich schuldig maakte aan een “economisch delict”. Daar staan boetes op. Voelt als intimidatie.
Dus winkels die “zuinig”willen zijn op hun 24 zondagen kunnen niet meer elke zondag open zijn in 2015, want dat jaar heeft immers 52 zondagen.
 
Hoe nu verder in 2015
In de agendacommissie van 16 februari werd deze situatie besproken. HMV (Meerdink) meldde dat hij vernomen had dat er door twee coalitiepartijen (CDA en GB) iets in de achterkamertjes geregeld zou worden. Nl. dat in het kader van de discussie over krimp en kleine kernen geregeld zou worden dat supermarkten in kleine kernen elke zondag open zouden mogen. Alex Walter (GB) ontkende dat er iets in de achterkamertjes geregeld is of wordt. Volgens Jos Wessels (CDA) zou de discussie over krimp en “kernenfoto’s” in mei aan de orde komen. Volgens hem maakte de zondagopenstelling daar deel van uit. Vreemde opmerkingen van de coalitiepartijen want het is een publiek geheim dat ze wel beloftes gedaan hebben. Nu ze die niet kunnen waarmaken krabbelen ze tyerug en geven ze de schuld aan hun wethouder die nog geen beleid heeft ontwikkeld. Volgens de Progressieve Partij moeten onzinnige regels die niet te controleren en uit te voeren zijn afgeschaft worden. Kortom het is niet duidelijk welk voorstel er nu aankomt. En als er al een voorstel komt, wordt dat pas in mei behandeld. Dat is rijkelijk laat. Ik vind dat ongewenst. Dit kost ondernemers omzet en klanten raken in verwarring. Het is tijd dat ook CDA, GB en ChristenUnie rekening houden met de maatschappelijke realiteit. Misschien is er een hele kleine minderheid in de gemeente die nog hecht aan de zondagsrust, maar die kleine minderheid hoeft niet de vrijheid van de meerderheid te beperken. Die tijd zijn we gelukkig voorbij. Mensen die principieel tegen zondagopenstelling zijn worden ook niet verplicht op  zondag te gaan winkelen of hun winkel open te hebben. De Progressieve Partij zal in elk geval een initiatief nemen om deze onduidelijke situatie zo gauw mogelijk uit de wereld te helpen. En  in één keer allemaal goed te regelen. want de huidige regeling lijkt onlogisch, onhelder, oneerlijk en onuitvoerbaar. Bovendien kost het ondernemers omzet.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *