week 7 (klik hier)

Wat te doen met Hoge Veld, fietsoversteek bij KObus en Figulus?
 
Wat moet er gebeuren met het Hoge Veld in Aalten. Die vraag komt aan de orde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 februari. Ook bij dit gebouw had de eigenaar Stichting Marga Klompé geconstateerd dat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Men wilde nieuwe eigentijdsere woonvormen en heeft dus in Aalten geïnvesteerd in Beth San, de Stegemanshof en de nieuwe gebouwen op het Hoge veld/Frankenstraat. Die laatste gebouwen staan op de grond waar vroeger de Frankenschool stond. Er heeft indertijd een grondruil met toebetaling door de gemeente plaatsgevonden. In de raad was daar toentertijd in elk geval bij onze fractie nog veel irritatie over. Wij voelden ons gechanteerd. De Stichting dreigde ook niet verder te bouwen met Stegemanshof als die grondruil niet door zou gaan en de bezwaren die vanuit de buurt tegen de hoogte van dit gebouw zouden worden gehonoreerd.  In elk geval kreeg de gemeente de beschikking over het gebouw Hoge Veld, waarvoor ook al eens ideeën voor een nieuw gemeentehuis bestonden. Een onverstandige, overbodige aankoop bleek achteraf. Tot stand gekomen door druk vanuit Marga Klompé. 
Nu staat het leeg en zit er een anti-kraak-organisatie in. En buigt het college zich over de toekomst van deze aankoop. Ze stellen de raad voor de hele boel aan een ontwikkelaar te verkopen die er dan in totaal 18 huizen kan neerzetten. Dat is het aantal wat in de gemeentelijke Woonvisie staat. Vind maar eens een ontwikkelaar die dat in de huidige tijd aandurft. Als dat niet lukt dan gaat de bulldozer ervoor, uiterlijk deze herfst, zo vinden burgemeester en wethouders. Ook op onze meedenkavond van 13 februari  werd door huidige gebruikers gepleit voor behoud. Ik ben ook wel voor een tijdelijke invulling met bewonersinitiatieven. Het stuit veel mensen tegen de borst als zo’n relatief goed gebouw tegen de grond moet.
 
Oversteek bij het Kobus in Aalten.
Ook een agendapunt op deze raadsvergadering: de aansluiting Laan van Kobus-Nijverheidsweg in Aalten. Lange tijd de enige aansluiting en uitgang vanuit het Kobus. Een gevaarlijke situatie. Gelukkig is er een tweede uitgang bij de rotonde bij het spoor gekomen. Afgesproken is bij de aanleg van deze rotonde om afhankelijk van de effecten iets aan de kruising achter Kempers/Karwei te doen. De effecten van de rotonde vallen tegen: de meeste bewoners verlaten de wijk toch via de “oude” ingang.  Daar komen verkeerstromen van de uitrit Karwei, de verkeersstromen Varsseveld-Nijverheidsweg en inkomend en uitgaand verkeer van het Kobus bij elkaar. Dat is een lastige situatie. De gemeente heeft een oplossing bedacht, die veel bewoners halfslachtig vinden en onvoldoende in het belang van de fiketsers. Echter de bewoners zijn het ook niet eens. Zij komen met twee verschillende alternatieven. Volgens de wethouder zitten aan beiden haken en ogen. Ik ben er nog niet helemaal uit. Voorop staat de veiligheid van fietsers en andere zwakkere verkeersdeelnemers. Geen van de gepresenteerde plannen voldoet daar helemaal aan.
 
Figulus
Dinsdagavond ging een klein deel van de raad op bezoek in de Ahof bij de nieuwe welzijnsorganisatie Figulus. De raad kreeg daar 2,5 uur lang powerpoints voorgeschoteld van allerlei activiteiten die deze organisatie ontplooit. Voor en samen met jeugdigen, ouderen, peuters en pubers, zelfs puberende peuters: een heel scala trok aan de ogen van de raad voorbij. Van mamacafé tot koersbal en molka, van opvoedingsondersteuning tot nordic wandelen. Van buurt aan zet projecten tot ruilkringen. Ik had vaak moeite er een lijn, een gedachte in te ontdekken. Ook moeten we kritisch kijken naar de inspanningen versus het bereik. Leidende gedachte is dat de organisatie niet alles meer voor mensen wil organiseren maar mensen wil stimuleren hun eigen ideeën uit te voeren. Dat lijkt een goede en ook passend in het kader van meer verantwoordelijkheid  bij de samenleving, burgerinitiatieven leggen. Maar het is nog niet helemaal helder langs welke lijnen de stichting dat doet, zonder bevoogdend of normerend naar diezelfde bevolking te zijn. De stichting werkt ook samen met initiatieven in de (komende)  Kulturhuser in Dinxperlo, Bredevoort en Lintelo. Het gebouw de Ahof is eigenlijk erg ongelukkig voor meer dan 50 mensen, dus men had uitbreidingsplannen. Daarnaast staat ook nog een groot gebouw vaak leeg. (De Pol). Het blijft natuurlijk uiterst vreemd dat daarmee niet of nauwelijks samengewerkt wordt en dat er maar weer nieuw gebouwd zou moeten gaan worden omdat de besturen niet door één deur kunnen.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *