week 6 (klik hier)

Sleutelgeheimen.
Maandagavond was een spannende dag voor de raadsleden en hun vervangers. Ze kregen de sleutels uitgereikt van het nieuwe gemeentehuis. Mensen die zo’n sleutel hebben kunnen ook buiten kantooruren terecht in o.a. de leeskamer, waar de stukken voor de vergaderingen liggen en de commissiekamers om hun vergaderingen te houden. Naast de rondleiding door het nieuwe gedeelte met deB. en W.-kamer en de wethouderskamers werd een groot deel van de avond doorgebracht in de nieuwe raadszaal ( die de Bredevoortzaal gaat heten!). Er is nl. een camerasysteem aangebracht waardoor tijdens de raadsvergadering via de site van de gemeente Aalten de raadvergadering live uitgezonden wordt. Als iemand spreekt wordt automatische de camera op hem of haar gericht en zijn ook de twee mensen naast de spreker zichtbaar. Dat vergt natuurlijk even oefening om geen gekke bekken te trekken of in neuzen te pulken.
 
Dinsdag: het eerste rondetafelgesprek in het nieuwe gemeentehuis. 
Veel vragen bij de leden over de zogenaamde Blijverslening. Dit is een lening voor het aanpassen van een woning zodat men langer thuis kan blijven wonen. De gemeente heeft de starterslening ingetrokken en het geld dat daardoor vrijkomt wordt in de nieuwe Blijverslening gestopt. In lening is voor iedereen die een woning voor de toekomst wil aanpassen. Ook voor een eigenaar van een woning van bv 2 miljoen euro. De WOZ-waarde speelt geen rol. De aanvragen worden getoetst door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de SVn. Als op èèn of andere manier men de lening niet terug kan betalen is het risico voor de gemeente. Evaluatie over twee jaar. Er was enige verbazing over het feit dat de starterslening was ingetrokken. Na wat uitzoekwerk de andere dag bleek dat de raad dat had kunnen weten. De fractie van de Progressieve Partij had daar bij de begroting 2015 vragen over gesteld.  
Een voorstel over het leggen van het voorkeursrecht op een perceel grond dat nodig is om in Dinxperlo een nieuwe supermarkt te kunnen bouwen wordt in de raad besproken en waarschijnlijk zonder veel discussie overgenomen.
Insprekers waren er bij het voorstel om bij het bedrijventerrein Het Hietveld in Dinxperlo een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Omdat in de loop der jaren het oorspronkelijke terrein een paar keer verkleind is, dient er volgens de ontwikkelaar een nieuwe ontsluitingsweg te komen. Omwonenden zijn daar niet zo blij mee. Er bleek onduidelijkheid over hoe die nieuwe ontsluiting nou precies gepland was. De andere dag bleek dat deze weg eigenlijk nog niet precies gepland was, maar dat bij de uitwerking van het plan er overleg zou komen met de direct aanwonenden.
 
Aan de Smitskamp in Aalten, De Kamp 3, zouden 6 woningen gebouwd mogen worden. De eigenaar heeft het aantal teruggebracht naar 4 ,maar wil dan een hogere goothoogte. Een goed voorbeeld hoe ontwikkelaars en gemeente in samenspraak het aantal nieuwbouw woningen terug kan brengen. Voor wat hoort wat.
 
Bomenbeleid aan vernieuwing toe?
Het college behandelde deze week drie aanvragen voor het kappen van bomen. De randvoorwaarden (maar ook die van herplant) staan in het groenbeleidsplan van 2012. Karakteristieke bomen mogen niet maarzo gekapt worden; monumentale bomen al helemaal niet. En andere bomen zijn onder voorwaarden vergunningvrij. Bij die aanvragen bleek dat er soms wel reden zijn om te kappen, ook al zijn de bomen bijzonder. Punt is dat dat vaak onvoldoende met de buurt is doorgenomen. Dus dat will het college beter doen, zeggen ze. Dat komt mooi uit want ook bij de “groen”stroook tussen Frederik Hendrikstraat en Roelvinkstraat in Bredevoort  lijkt niet de hele buurt betrokken te zijn. Terwijl het best een grote groenstrook is.Vooral de herplant van berken stuit bij sommigen op bezwaar, omdat men net opgelucht was dat oude, overlast gevende berken gekapt zijn in die strook. De wethouder wil nog eens kijken naar de vraag of het nu zo logisch is om berken te herplanten als die juist tot opluchting van velen verdwenen zijn. Hij wil ook kijken hoe de buurt meer begrokken zou kunnen worden. Het is in dit geval dan opvallend dat juist ook deze maand de zgn. IBO-werkgroepen zijn opgeheven. Dat waren werkgroepen (o.a. verbonden met Bredevoorts belang) die de ogen en oren vormen voor de buitenruimte in “hun” gebied. 
 
Hondenpoepbakken.
Op facebook verschenen foto’s van overvolle hondenpoepbakken in Bredevoort met een hoop gemopper van reageerders. Ik heb maar even een melding gedaan bij de gemeente. De verklaring was dat dit een tijdelijke situatie is. Door de overgang van Hameland naar de gemeente moet een nieuwe ploeg mensen deze werkzaamheden verrichten; daar waren wat tekorten wegens ziekte en uitval. Bovendien moest deze ploeg ook de losstaande prullebakken legen. Die zouden extra vol zijn vanwege het nieuwe afvalverwijderingssysteem in de gemeente Aalten. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *