week 6 (klik hier)

Voorlichting politie en brandweer.
 
In de afgelopen week kwamen op dinsdag de politie en de brandweer voorlichting geven aan enkele aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers. Vooral het optreden van de politiechef was interessant en gaf een kijkje in de praktijk van het werken van de politie. Dat die praktijk nog wel eens geheel anders is dan aan de borreltafel beleefd wordt, is duidelijk. Zeker het oprukkende gebruik van camerabeelden, social media, en internet helpt de politie aan de ene kant, maar vaak is het moeilijk op grond van deze beelden een sluitend bewijs rond te krijgen. Ook komt het vaak voor dat getuigen zeker zeggen te weten wie op de beelden staat, maar dat toch niet willen verklaren. De kwartiermaker van de brandweer kwam vertellen over de invloed van de regio-vorming op het functioneren van de brandweer. Er zijn veel vrijwilligers in de weer die veel tijd in de brandweer stoppen. Maar het aantal branden en hulpverleningen stijgt niet. Ook is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers in de huidige tijd problematisch.
 
Raadsvergadering verbouw gemeentehuis.
Dinsdag 16 februari komt de gemeenteraad weer bij elkaar. Naast de gebiedsvisie Slingeplas (zie BN van vorige week) staan er twee punten op de agenda die de tongen los zullen maken. Allereerst komt het voorstel voor een extra krediet voor de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de orde. Het college, de burgemeester en de ambtenaren hebben in de afgelopen tijd hun best gedaan om de raad te overtuigen van het feit dat de verbouw weliswaar een kleine 7 ton duurder wordt, maar dat dat prima in de begroting past, dus geen invloed heeft op de jaarlijkse financiële huishouding van de gemeente. Dat lijkt raar, maar is het volgens het college niet. In een nadere raadsmededeling van 11 februari staat dat de totale investeringen rond het gemeentehuis (incl. Hofstraat) 6,2 miljoen bedragen. Vervolgens berekent men dat de kapitaallasten over 40 jaar 9,5 miljoen bedragen en die kunnen gedekt worden uit de nog aanwezige reserve en 40 jaar lang een bedrag van 168.000 euro’s uit de lopende begroting. Daarmee zegt het college dat ondanks het feit dat de investering hoger is uitgevallen door miscalculaties, geen goed onderzoek en tegenvallers, de jaarlijkse kosten niet hoger worden. Ze treden alleen langer op. Daar waar eerst gerekend was op 25 jaar lang deze jaarlijkse kosten, lopen ze nu 40 jaar door. Dan zullen dit college en deze raad er wel niet meer zitten…. Het debat wordt niet spannend. De oppositie, bestaande uit HMV, VVD, PvdA en De Progressieve Partij heeft al aangekondigd dat zij tegen deze vorm van dekking zijn. Daarmee worden de kosten naar de toekomst geschoven. De coalitie (die in de meerderheid is) heeft al aangegeven de berekeningen van het college wel te moeten accepteren. 
 
Regionale woonagenda.
In mei is al eens de regionale woonagenda vastgesteld. Dat is een behoorlijk pittig besluit want daarin moeten de Achterhoekse gemeenten de pijn van de bevolkingskrimp en de daarmee gepaard gaande mindere bouwmogelijkheden verdelen. In de Volkshuisvesting zijn allerlei wetten en regels ingrijpend gewijzigd. Eén ervan is dat de woningcorporaties in een gemeente moeten aangeven wat zij gaan doen om die eerder genoemde regionale agenda uit te voeren. En dat is iets breder dan alleen het bouwen van nieuwe woningen. Maar het gaat ook over wonen en zorg en de leefbaarheid. Daarbij worden de corporaties dan weer behoorlijk kort gehouden door het rijk, zodat ze niet meer  risicovolle investeringen kunnen doen in  commercieel vastgoed, zeeschepen en Maserati’s.  Nu is het in de gemeente Aalten relatief gemakkelijk omdat er maar één echte woningcorporatie is nl. de Woonplaats. Daar moeten prestatieafspraken mee gemaakt worden. Er zijn allerlei ambities genoemd: maximaal netto 300 woningen erbij tot 2025; leegstand maximaal 2%, voor de sociale huursector zal een actieve woningzoekende binnen 12 maanden een passende woning moeten krijgen; stimuleren dat de woningen toekomstgeschikt worden, ook bij nieuwe woningen in bestaande panden zoveel mogelijk de eisen van een nieuwbouwwoning volgen qua energiegebruik en duurzaamheid. Promoten van mantelzorgwoningen en het beschikbaar houden van goedkopere huurwoningen in de buurt van zorgcentra. Allemaal wensen die gemakkelijk op papier gezet kunnen worden, maar dan natuurlijk ook nagekomen moeten worden.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *