week 50 (klik hier)

Het jaar loopt te einde, tijd voor een terugblik op het jaar. Hieronder de eerste zes maanden. Volgende week het tweede halfjaar. De gemeenteraad kwam (dinsdag 17 december meegerekend) 12 keer bij elkaar en op evenzovele dagen (soms meer) waren er zgn. rondetafelgesprekken. De raadsvergaderingen worden (verplicht) georganiseerd om officiële besluiten te nemen en te debatteren over de voorstellen. De Rondetafelgesprekken zijn bedoeld om informatie te vergaren, belanghebbende inwoners te horen of het college aan de tand te voelen. Als er genoeg informatie over een agendapunt of een collegevoorstel is, dan kan het voor debat naar de raad. Daar worden dus de besluiten genomen.  Waar had de gemeenteraad het zoal over in het afgelopen jaar?

Januari: de maand van het loket te Dinxperlo

Er ontstond veel commotie toen bijna onaangekondigd het gemeenteloket te Dinxperlo met ingang van het nieuwe jaar zou sluiten. Eerst kwam er het verzoek vanuit de raad om dat nog een maandje aan te houden en goed na te denken. College en VVD rekenden voor dat dit toch wel € 55.000 per jaar aan kosten zou schelen. Maar het College moest in de raadsvergadering toegeven dat het eigenlijk ook wel moeilijk was een precies bedrag te berekenen. Niemand van de raad had op sluiting gerekend. De VVD wel: die verwees naar een bedrijfsvoeringsbegroting die niet officieel door de raad behandeld is. De PvdA was zo geïrriteerd dat men een motie van afkeuring over deze handelwijze indiende. Die haalde het niet en het loket bleef gewoon open.

Februari: robuuste gemeenten

Vanuit Den Haag kwamen weer eens paniekberichten. Minister Plasterk vond dat de provincies moesten opschalen en de gemeenten naar “robuuste samenwerkingsverbanden”van plm. 100.000 inwoners moesten gaan. Misschien wel herindelingen in de Achterhoek. Discussieavonden waren het gevolg. Doetinchem wilde met Oude IJsselstreek. De Achterhoekse gemeenten keken naar de buren en rondom hen heen. De storm ging weer liggen: de meerderheid in de Eerste Kamer schiet de plannen om tot een grotere provincie te komen af en over de “robuuste”gemeenten is niets meer vernomen. Wat dichterbij huis was er beroering over het bebouwen van de Aaltense Es door GUV Berkenhove met een bezoekerscentrum. Bovendien stond in het bestemmingsplan Bredevoort het plan om in de tuin van Bernardus verhoogde looppaden en follies aan te leggen. Beide plannen werden door sommigen binnen en buiten de raad niet zo gewaardeerd. De meerderheid van de raad ging akkoord.

Maart: Proef afsluiting centrum Aalten

Het centrum van het winkeldorp Aalten moet aantrekkelijker worden. Daarvoor is een totaalplan, uit te voeren in een aantal jaren opgesteld. Dat gaat bij stukje en beetje. Er zou al eens een bosje opgeofferd worden op de Hoven voor AH-parkeerplaatsen. AH wilde niet mee betalen dus dat ging niet door. Andere dingen wel. Zoals plantenbakken en paaltjes op de Hoven. CDA-er Meerdink maakte zich zo kwaad daarover dat hij aan Teeuwsen de rode kaart uitdeelde. Dat had verder geen vervolg, zelfs trok het CDA een wijzigingsvoorstel in om af te komen van een proef met autovrij winkelcentrum in. Die proef moet trouwens nog komen.

April: geluid en thuiszorg

Dit was de maand (nog net voor Koninginnedag) waarop een verordening vastgesteld moest worden hoeveel geluid er bij evenementen gemaakt mag worden. “Mag het een onsje meer zijn?”vroegen CDA, VVD en GB. En stelden vast dat tijdens evenementen het maximum geluidsniveau tot 12.00 ’s avonds 85dBA op de dichtstbijzijnde gevel mag zijn, en ’s middags zelfs vrij. En dat gedurende 12 evenementen per jaar. Later bleek dat dat volgens de GGD toch wel erg hard is, en wakkerde het de stroom klachten uit de buurt van Malle Babbel aan. Ook in deze maand gaven voor de eerste keer enkele medewerksters van Sensire acte de presence tijdens de raadvergaderingen. Ze zouden nog vaak komen. Immers de huishoudelijke hulp liep en loopt nog steeds gevaar. Er was een drukke bijeenkomst over het buitengebeid. Het grote nieuws leek dat de grote LOG’s (Landbouwontwikkelingsgebied) van de baan zijn. Later bleek dat de LTO (landbouworganisatie) grotere bouwblokken bij de boerderijen wil. Het CDA-voorstel om eenmalig de muziekverenigingen iets tegemoet te komen (€ 2500,–) werd aangenomen.

Mei: De Walfortlaan is onderwerp van discussie.

De plannen om het sluipverkeer door de Walfortlaan te weren brachten vele pennen en tongen in beweging. Vooral het landbouwverkeer wil graag gebruik blijven maken van deze zandweg. Bewoners hebben er last van en willen de weg liefst deels afsluiten. CDA zag zijn kans weer schoon om te pleiten voor een parallelweg bij Bredevoort. Er werd geen besluit genomen. Overleg met de provincie werd afgewacht. De vaststelling van een exploitatieberekening van een stuk grond in Dinxperlo (voormalige school) deed Dinxperlo wakker schudden. Daar zou nou mooi een supermarkt kunnen komen. Wel tegen de afspraken die in Dinxperlo gemaakt zijn met deze en gene. En een ondernemer is ook niet 1,2,3 te vinden, hoewel de VVD er met één op de proppen kwam tijdens de raadsvergadering. Inmiddels hebben de Dinxperlose ondernemers een rapport laten maken wat deze locatie als zeer geschikt aanwijst. Maar ja de bestemming, de afspraken en de ondernemer….

Juni: trendbreuk in woonvisies.

Er is een regionale woonvisie. Die geeft aan waar wel gebouwd en niet kan en moet worden. Probleem met de huidige situatie is dat er te veel plekken zijn. Inleveren dus. En hier en daar terugbestemmen. Kost allemaal geld. Ook Bekendijk zal volgens de wethouder in deze vorm niet door kunnen gaan. In plaats daarvan moet er ingezet worden op levensloopbestendige woningen, verduurzamen (energiebesparing) en aanpasbaarheid. Een nieuwe trend in plaats van maar “bouwen, bouwen, bouwen” uit de vorige eeuw. Er was nog wel veel gemopper bij de traditionele “bouwpartijen”. Maar ja onverkoopbare woningen bouwen voor leegstand gaat ‘m ook niet worden. De raad ging ook nog op excursie: naar Arnhem, waar oud-Aaltens wethouder Henk Kok  de resultaten in de zgn. “Vogelaarwijken” liet zien.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *