week 50 (klik hier)

Het jaar loopt weer op een eindje, tijd voor jaaroverzichten dus.
 
Voor Bredevoorts Nieuws maakte ik bijgaande opsomming, volstrekt willekeurig, een beetje Bredevoorts. Misschien vind je het leuk terug te lezen wat er gebeurde in 2015. Als je de 37 verslagen over 2015 in Bredevoorts Nieuws (om de week op papier en op de site) weer eens terugleest,  is het moeilijk te bepalen wat of dè gebeurtenis van 2015 was. Was dat het gekrakeel rond de nieuwbouw gemeentehuis, de heropening van Groot Deunk als AZC, de zondagopenstelling van de winkels, de verkoop van St. Bernardus en de school op ’t Zand, het gedoe rond huishoudelijke hulp, Hameland en Participatiewet en Figulus of toch gewoon de plaatsing van het ooievaarsnest bij het Grachthuys? Een niet compleet overzicht volgt hieronder.….
 
In de maand januari  begon in alle hevigheid de discussie rond de heropening van Groot Deunk als asielzoekerscentrum. De buurt roerde zich en wees op afspraken vanuit vroeger tijden. De raad ging fractiegewijs op bezoek in Barlo. Trouwens een deel ook bij de ROVA in Winterswijk waar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de afvalverwijdering werden bekeken. Aan de andere kant van de gemeente startte de discussie over de plaats van de supermarkt in Dinxperlo-centrum of op het terrein van de Metaalgaasweverij: ook hier weer tegengestelde financiële belangen van pandeigenaren.
In februari  werd bekend dat gemeente en provincie zelf als ondernemer glasvezel in de buurtschappen wil gaan aanleggen. Een idee waar later “Brussel”ging voorliggen en de KPN succesvol tegen lobbyde. Eind van dit jaar is dit idee weer van de baan. Deze maand nam de raad een kijkje bij het voetbalveld van AD en op de gemeentewerf aan de Derde Broekdijk. Bredevoort werd opgeschrikt door een “actie”van Jos Luiten waarin hij zijn winkel op zondagmorgen tot aan de vakantie ging sluiten. Dat was de stoot tot een fundamentele wending in de discussie over zondagopenstelling tot dan toe. In deze maand werd bekend dat Bernardus weer te koop stond en dat de gemeente uit het samenwerkingverband met Oude IJsselstreek rond de sociale dienst (ISWI) moest stappen. 
In maart kwam er een opmerkelijk burgerinitiatief (minstens 30 handtekeningen): de buurt van Groot Deunk was het gedoe zat en wilde het college naar huis sturen. De raad ging daar niet in mee. Waar de raad na jaren wèl in meeging (met uitzondering van de ChristenUnie) was het voorstel van de oppositiepartijen om de zondagopenstelling van de winkels in de gemeente aan de winkeliers zelf over te laten.
 
De raad ging in april  op bezoek bij het Bastion waar men pleitte voor uitbreiding. Ook dat plan is eind van het jaar al weer van de baan wegens de snel om zich heen grijpende gevolgen van de vergrijzing en ontgroening. Ook stak de raad zijn licht op bij de informatieavond over de Bekendijk (bij ten Bruin) waar ook de gevolgen van de krimp in de praktijk te zien waren: het aantal huizen in dat plan moet drastisch verlaagd worden. Ook nieuw: behoud van de historische gevel met daarin een supermarkt en op het terrein van Voltman een heus parkje. Het gedonder bij Figulus kwam naar buiten en het personeel zegde het vertrouwen in de directeur op. De raad stelde randvoorwaarden aan de vestiging van een AZC bij Groot Deunk.
In mei  nam de raad kennis van juridische schermutselingen rond een jachthutje aan de Beestmanweg. Het zou nog vaak op de gemeentelijke agenda komen. In delen van de gemeente mag welstandvrij gebouwd worden: een proef met onduidelijk beoordelingscriteria. De onduidelijke situatie rond Hameland leidde tot veel vragen en discussies in de rondetafelgesprekken en de raad. Naar aanleiding van allerlei onderzoeken over de gevolgen van de krimp voor woningbouw en winkelbestand zette de raad een rem op het aantal te bouwen woningen, winkels en hectares industrieterrein. 
De maand juni leverde weer veel discussies op. Er moest een standpunt ingenomen worden over de toekomstige ontwikkeling van de kern Dinxperlo. Platgezegd waar mogen de supermarkten bouwen. Juridische verweren, verwijten en standpunten vlogen door de zaaltjes (inmiddels was de raad verhuisd naar gebouw Elim). Naar aanleiding van krantenberichten en acties wilde de raad toch ook wel het fijne weten over de zgn. re-integratietrajecten bij ISWI in Ulft. Daar werkten mensen met behoud van hun uitkering –sommigen al meer dan twee jaar- in een productieomgeving en stelden daar kunstbloemarrangementen samen. Dat leidde tot discussie in de raad met de verantwoordelijken (burgemeester en wethouders). Uiteindelijk kregen de werkers zonder loon het gelijk aan hun kant: er wordt nu onderhandeld over compensatie.
 
Een bloedhete zaal van ’t Noorden was in juli het toneel van een roerige bijeenkomst met  raadsleden, werknemers van Hameland en de directie en ondernemingsraad. Allen wilden nu wel eens weten wat er ging gebeuren en of de gekozen oplossing (opheffing) de beste was. Dat vonden een hele hoop inleiders, sprekers en aanwezigen niet. De kwestie is nog steeds niet erg helder. Het personeel verkeert nog steeds in onzekerheid. De directeur is vertrokken, de opheffing uitgesteld en er zijn alternatieven op tafel gebracht door o.a. de ondernemingsraad.
Augustus  was behalve een vakantiemaand ook de maand waarin het centrum van Aalten langzamerhand zijn facelift kreeg. Daarbij bleek dat sommige stoepjes voor winkels toch wel onneembare horden waren voor o.a. gebruikers van scootmobielen. Er volgden overleggen, vragen, discussies in raad en met de wethouder. Er werd e.e.a. aan verbeterd, maar ideaal is het nog niet. De interim-directie van Figulus kwam met een verbeterplan maar dat werd door het College afgewezen. Sommige fracties wilden wel weten waarom en kregen na lang touwtrekken inzage in het plan. 
In september startten de discussie over de basismobiliteit. Hiermee heeft het leerlingen-, ouderen en gehandicaptenvervoer en de buurtbus vanaf 2017 te maken. Er wordt geprobeerd dit in de regio gezamenlijk te regelen. Hier blijkt steeds weer dat de invloed van de gemeenteraden in de regio daarop maar beperkt is. Eindelijk gaf het college toe dat er forse fouten zijn gemaakt bij de berekeningen  voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis. De coalitie wilde doorgaan met aanbesteden, de oppositie wilde eerst de financiële gevolgen helder hebben. Er rolden geen koppen. 
 
Een prachtig plan rond het station in Aalten werd besproken in de maand oktober.  Het bedrijf Beele wil daar maar liefst 4,5 ha rommel opruimen en een nieuwe innovatieve “campus” bouwen.  Natuurlijk was het ook de maand van de begroting, waarin duidelijk werd dat de woonlasten weer laag zijn, maar toch enigszins stijgen. En begon de Haart met zijn succesvolle lobby voor een paar lantaarnpalen langs de Haartseweg.
In de raadsvergadering van  november  werden vragen gesteld over de noodzaak van het kappen van een waardevolle plataan bij de Jozefschool in Aalten en over de rigide voorschriften bij het paasvuur in IJzerlo. Volgens de wethouder hadden in het eerste geval enkele kinderen last van zaadjes en waren in het tweede geval niet zozeer de voorschriften van de gemeente Aalten maar de teruglopende barinkomsten in verband met het alcoholverbod voor min 18-jarigen de oorzaak van het stoppen van het paasvuur. Eind november ging de raad kijken in Delfzijl naar de aanpak van de “krimp”. Vele schrokken zich een hoedje. 
In december  staan de vergaderingen in het teken van het sociaal domein: armoedebeleid wordt besproken en de vraag wordt beantwoord hoe het nu verder moet met de sociale dienst, Hameland. Niemand schijnt het precies te weten
 
Vanaf deze plaats wens ik u ook fijne feestdagen en goed Nieuwjaar. Hopelijk voorzien mijn verslagen in een behoefte aan informatie waar de raad mee bezig is en dragen ze bij aan een stukje betrokkenheid bij de lokale politiek, die immers van uzelf is.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *