week 5 (klik hier)

Werkbezoek Hameland, forse tekorten  in Dinxperlo en rapport over aankoop grond raadslid
 
Deze week waren er geen bijzondere bijeenkomsten of vergaderingen voor de gemeenteraad. Wel konden de raadsleden donderdag op werkbezoek naar Hameland. Er gaat een hoop veranderen in  de sociale werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet in 2015 gaat de toegang van de sociale werkvoorziening letterlijk op slot. Mensen die er dan werken blijven hun rechten houden en blijven dus in aanmerking komen voor een plek bij Hameland. Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk om de lonen te betalen. Die blijven wel geregeld in een CAO. Dus als het goed is merken de werknemers er niets van. In de komende jaren zullen dus steeds minder mensen bij Hameland werken. De gemeente Winterswijk wil onderzoeken of ze de wettelijke taak van de sociale werkvoorziening zelf kunnen uitvoeren. Dan zal het voor de andere gemeenten die deelnemen in Hameland waarschijnlijk duurder worden. Ik vind dat een verkeer signaal van Winterswijk. We moeten nu juist samenwerken en niet alleen eigen vermeend voordeel zoeken. Als dan de WSW “op slot” gaat wordt de gemeente verantwoordelijk voor het bemiddelen naar werk van arbeidsbelemmerden bij gewone bedrijven. Deze hebben in het sociaal akkoord beloofd voldoende banen beschikbaar te stelen. Als dat niet lukt komt er een quotumwet.
 
Dinxperlo: nieuwbouw en tekorten
Ook was er deze week een informatiebijeenkomst voor de plannen van de plaatselijke aannemers in Dinxperlo om op de plek van de Ds. Van Dijkschool enkele woningen te bouwen. Daar is toch wel veel belangstelling voor. Ondanks de moeilijke woningmarkt. Een deel wordt afgenomen door de Woonplaats. Tot zover het goede nieuws. De exploitatie van dat stuk grond komt aan de orde in het ronde tafelgesprek van dinsdag. Daar gaat de gemeente behoorlijk op toe leggen. Oorspronkelijk was daar een nieuwe duoschool gedacht. Daarom had het vorige College daar ook al wat panden aangekocht. Toen plotseling een meerderheid van de raad daar geen school wilde hebben, maar op de plaats waar die nu staat (Bosmark) waren die panden dus voor niks aangekocht. Al die kosten moeten uit de huidige grondverkoop goedgemaakt worden. Dat gaat niet lukken. Het verlies is zo’n 7 ton. Het College verwacht nog wel een subsidie daarvoor van de provincie van 5 ton. Misschien zou de rekenkamer ook hier eens naar kunnen kijken. Wanneer is het nou verstandig om wel of niet dure panden aan te kopen voor plannen die nog zeer onzeker zijn. Aan de andere kant kun je je ook afvragen waarom de raadsmeerderheid meegegaan in is met de ommezwaai van het CDA en de druk van toenmalig wethouder Ostendorp om de school aan de Europalaan te zetten. Ik zou zeggen: rekening naar Bunnik.
 
Komende week.
Deze week maandag en dinsdag zijn er rondetafelgesprekken. Raadsleden bespreken dan met burgers en het college de raadsvoorstellen die in februari op de agenda staan. Een belangrijk gesprekspunt op maandag is de verkeerssituatie op de kruising Nijverheidsweg/Laan van Kobus in Aalten. Er liggen wat voorstellen voor, waarop de buurt verschillend reageert. Iedereen maakt zich bezorgd over de veiligheid van (overstekende) fietsers. Daarvoor hebben zich ook insprekers aangemeld. De uitrit van Kempers/Karwei zit daar ook in de weg. Daarna worden de plannen voor de speelvoorzieningen besproken. Langzamerhand gaan de speelplekken voor kinderen veranderen in ontmoetingsplekken voor meer generaties.
 
Grondaankoop van raadslid.
Op dinsdag komen ruimtelijke ordeningzaken aan de orde. Allereerst het uitvoerige rapport van de rekenkamer. Op initiatief van de VVD heeft deze rekenkamer gekeken naar de wijze van handelen van het huidige en vorig college bij de tot standkoming van het bestemmingsplan Industrieterrein aan de Westkant van Aalten. Dat is deels vernietigd door de Raad van State. Terwijl het college al wel dure grond had aangekondigd. Ik vind dat het niet kan om grond aan te kopen terwijl er nog onzekerheden zijn over het bestemmingsplan. In een tweede onderzoek heeft de rekenkamer gekeken hoe die grondaankopen in z’n werk gegaan zijn. De toenmalige wethouder ten Voorde heeft niet altijd zijn collega’s adequaat geïnformeerd, vinden de huidige wethouders. Zeker niet over het feit dat bij de aankoop van het bedrijf Luiten (CDA-fractievoorzitter)  nadere voorwaarden en afspraken gemaakt zijn, die niet bij andere aankopen gemaakt zijn. Ik vind dat het niet kan dat een wethouder op z’n eigen houtje onderhandelt met een zaakwaarnemer van een partijgenoot, en niet de minste, dat niet of te laat meldt in het College en vervolgens nog aanvullende voorwaarden in de koopactie opneemt. Die trouwens wel door de burgemeester is ondertekend. Ook het toenmalige college waar de huidige wethouders Rijks en Teeuwsen in zaten heeft zitten slapen. Ze hadden, juist omdat een raadslid de verkopende partij is, dubbele controles in moeten bouwen.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *