Hoe werkt de gemeenteraad – 2 (klik hier)

Wat betekenen de begrippen links, rechts, progressief. conservatief?

Zoals in het vorig artikel aangegeven heeft de gemeenteraad 21 leden. Zij zijn verdeeld in fractie van politieke stromingen, partijen. Wat zijn dat nou voor stromingen. Wat is nu precies links, rechts of conservatief? Hieronder een korte omschrijving van “Kieskompas”.


Wat is ‘links’?
Linkse partijen bepleiten een grote rol voor de overheid. Zo willen ze – meer dan andere partijen – de welvaart herverdelen door belastingheffing en burgers financieel ondersteunen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ze zien ook een grote rol weggelegd voor de overheid bij publieke taken als gezondheidszorg en openbaar vervoer.

Wat is ‘rechts’?
Rechtse partijen vinden dat de overheid een bescheiden rol moet hebben op economisch terrein. Zij willen burgers meer vrijheid geven en de overheidsbemoeienis met het sociale en economische leven beperken. Rechtse partijen pleiten voor lage belastingen en hebben meer vertrouwen in de werking van de vrije markt dan in overheidsingrijpen.

Wat is ‘progressief’?
Progressieve partijen hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheden in ethische kwesties, zoals abortus, euthanasie en homohuwelijk. Deze partijen staan tolerant tegenover alternatieve leefstijlen en zijn voor internationale solidariteit.

Wat is ‘conservatief’?
Conservatieve partijen hechten veel waarde aan traditionele waarden en instituties, zoals de kerk, het gezin en het verenigingsleven. Ze nemen terughoudender posities in op ethische vraagstukken. Ze kenmerken zich verder door een hoge waardering van de eigen nationale cultuur.

Dit is natuurlijk maar een heel grove indeling. Eerder genoemd “Kieskompas” heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 onderzoek gedaan naar de voorkeuren van 1,2 miljoen kiezers. Bij raadsverkiezingen speelt het grote belang van de lokale partijen in allerlei maten en soorten. Ook doen bijv. de uitersten zoals SP en PVV in lang niet alle gemeenten mee.

Uit dat onderzoek bleek dat linkse kiezers vooral de voorkeur geven aan SP, GroenLinks en PvdA. Rechtse kiezers vooral aan PVV, VVD en iets mindere mate CDA. De scheidslijn tussen links en rechts is dus nog duidelijk van betekenis in Nederland, ook op lokaal niveau. De voormalige D66-slogan “het redelijk alternatief “blijft nog steeds zeer toepasselijk. Vooral gematigd linkse en gematigd rechtse kiezers hebben een voorkeur voor deze partij.

Voor lokale partijen is, zo blijkt uit dat onderzoek de scheidslijn tussen links en rechts van relatief minder betekenis. Daar geldt eerder het onderscheid tussen progressief en conservatief.  Naarmate de kiezers conservatiever zijn, is de kans groter dat ze op een lokale partij stemmen.

Sympathisanten van lokale partijen zijn vaker tegenstander van belastingverhogingen (ozb) en voorstander van bezuinigen op cultuur. Verder zijn ze doorgaans voor het aanleggen en verbreden van wegen. De meesten vinden ook dat er meer koopwoningen dan huurwoningen gebouwd moeten worden en dat financiële steun aan arme gezinnen niet nodig is. Verder zijn ze voor een strengere ordehandhaving met bijv. cameratoezicht. Meeste aanhangers van lokale partijen zijn honkvast (gemiddeld 29 jaar in hun woonplaats)

Hoe zit dat nu in de gemeente Aalten.

Daar doen de “gevestigde namen” die ook bekend zijn vanuit de landelijke politiek mee als CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie. Partijen die zich lokaal noemen zijn Gemeentebelangen, straks waarschijnlijk de lijst Henk Meerdink en de Progressieve Partij. Hoewel die laatste zich sterk links en progressief profileert (GroenLinks, SP en D66).

Of al de indelingen die hierboven “uit onderzoek blijken“ ook opgaan voor de Aaltense deelnemende partijen aan de komende verkiezingen mag u zelf uitmaken. Door bijvoorbeeld hen te volgen of de programma’s te lezen.

Wilt u verder over het onderzoek van Kieskompas lezen? Kijk dan op:

http://www.vngmagazine.nl/archief/15406/lokale-partijen-concurreren-vooral-met-vvd

of

http://www.vngmagazine.nl/archief/15334/lokale-politici-en-kiezers-match-mismatch

De gemeenteraad van Aalten heeft sinds december van vorig jaar het project “gast van de raad”. Als u een keer alleen of met een groepje gast wilt zijn van de raad dan kan dat. U wordt dan ontvangen door de burgemeester, de griffier en twee raadsleden. U krijgt de nodige papieren en ze leggen u uit wat er allemaal die avond gaat gebeuren. En u kunt het met eigen ogen volgen (dat kan altijd want de vergaderingen zijn openbaar). Informatie op www.aalten.nl

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *