week 5 (klik hier)

De wereld staat in brand. Daardoor zijn miljoen mensen op drift. In 2014 waren er 11,7 miljoen vluchtelingen.90% wordt opgevangen in de directe omgeving van de conflicthaarden. Maar liefst 3 miljoen mensen uit Syrie. In Nederland wonen ongeveer 200.000 vluchtelingen. Ongeveer 20.000 mensen komen naar Nederland en vragen hier bescherming en asiel. 60%  uit Syrie. Mensen die huis en haard verlaten hebben en allen maar toekomst voor zichzelf en hun kinderen willen. 
 
Het Rijk vraagt aan de gemeente Aalten 300 opvangplekken in te vullen op Groot Deunk. Asielzoekers zijn gewone mensen zoals Leunara Afuzi, Dino Malagic  met hardwerkende ouders,  studerende kinderen. Soms zitten er mensen tussen met ander gedrag, vanuit een andere cultuur, soms getraumatiseerd, soms zelf crimineel. Dat is moeilijk. Enkelen  maken het vaak kapot voor velen. Daarvoor hebben we een asielprocedure. Die is streng. Bijna de strengste in Europa. 
 
De Progressieve Partij is van mening dat wij mee moeten werken om voor deze 300 mensen te zorgen. Dat is onze verantwoordelijkheid, vanuit onze overtuiging, vanuit de Aaltense traditie. Uitspreken dat we als gemeente “onze verantwoordelijkheid”moeten nemen is gemakkelijk. WE leggen de gevolgen van die verantwoordelijkheid wel neer bij een kleine groep mensen in de buurt. Een buurt die zijn steentje al heeft bijgedragen. Een buurt die ook niks tegen asielzoekers als zodanig heeft. Dat schept verplichtingen vanuit de raad..
 
Wij gaan hier niet de hele geschiedenis herhalen over de aanloop tot dit besluit. Feiten spreken in dit geval niet voor zichzelf. Het gaat om de context waarin ze zich voorzoen. Over verwachtingen die gewekt zijn. Over intenties die uitgesproken zijn. Over besluiten die in het verleden genomen zijn. En dan kunnen wij maar tot één conclusie komen. COA en College hebben onzorgvuldig gecommuniceerd en zijn niet helder geweest. Geef gewoon toe dat het altijd de bedoeling was het complex te verkopen of te slopen. Maar dat u op dat besluit bent teruggekomen. Wij zouden het ook goed vinden dat de burgemeester hier zijn woorden voor de camera’s van Omroep Gelderland officieel herhaalt dat “met de kennis van nu de communicatie anders had gekund” De communicatiemissers scheppen verplichtingen naar de gemeenschap vanuit College en COA.
 
Het College beslist op de aanvraag van COA. De raad geeft ideeën en suggesties mee. Zo zijn de afgesproken spelregels.. Wij vragen veel van de buurt en van anderen.. Wij willen de ogen niet sluiten voor hun zorgen en angsten en bedenkingen. Wij vinden de opvang belangrijk en durven Barlo  hardop te vragen nog vijf jaar samen te leven met asielzoekers in hun buurt. Wij hebben de volgende wensen en bedenkingen
) het college zegt toe dat bij afwijkend gedrag van bewoners AZC richting buurt hier handhavend en streng wordt opgetreden door de wetgevende bevoegdheid , overigen ook vice versa.
2) de komst van een AZC brengt financiële middelen met zich mee voor de gemeente, het college gaat in gesprek met de buurt hoe een een deel van deze financiële middelen ingezet kunnen worden t.b.v. De buurtbewoners.
3) In het contract wordt in alle gevallen uitgegaan van 5 jaar m.i.v.. de eerste bewoning zoals in het concept is aangegeven.
4) beginnen met 17o in de gebouwen dan dan 20 caravans met maximaal 4 personen=80 totaal 250 personen. Kunnen het dus ook iets minder caravans zijn, in elk geval de plaatsing verder van de perceelsscheiding af. Raad betrekken bij wijziging?
5) de nadruk bij de de vluchtelingen moet liggen begeleiding op scholing,inburgering,taal en werk ook om doelloosheid en verveling te voorkomen.
6) een helder aanspreekpunt  bij zowel Groot Duenk ( locatiemanager) en gemeente huis (vast contactpersoon met doorzettingsmacht) incl klachten procedure, spelregels etc.
7) artikel 15 Het COA spant zich in voor het behoud van even goede leefomgeving en om overlast te beperken in de directe omgeving van het centrum. College bewaakt die inspanning en concretiseert deze.
Dit moet door het college gecontroleerd worden . 
8) inzet financiële vergoeding voor de buren bij schade aan tuinen, tuinen oprit etc.
9) Elk kwartaal evalueren, door een delegatie van het COA , gemeente en buurt bewoners. Evaluatieverslag gaat naar de gemeente.
10 ) Nadenken zo snel mogelijk, over de toekomstige functie van complex Groot Duenk, In overleg met het COA, Barlo’s belang en de Oranjevereniging, directe buurt en eventuele ontwikkelaars en zonodig contractueel voor einde periode van 5 jaar vastleggen..
 
Tenslotte denken wij dat het een  verantwoordelijkheid voor iedereen om de leefbaarheid en de eenheid in Barlo en de gemeente te bewaren. Colllege, raad, buurt, Barlo’s belang en de medewerkers en gasten op Groot Deunk.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *