Week 41 (klik hier)

De week van de vragen.
Er was heel wat te vragen voor de raad deze week.En af te wimpelen voor de coalitie.  Allereerst werd maandag een rondetafelgesprek gehouden over het coalitieakkoord. De drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen zaten klaar om vragen te beantwoorden. Er was deze zomer een ronde van vragen en antwoorden geweest. De niet-coalitiepartijen hadden suggesties gedaan en daar was door de CDA, GB en CU door middel van een “memorie van antwoord” op gereageerd. Echter de VVD en HMV wilden geen vragen stellen. Zij hadden allen maar meningen, geen vragen. De PvdA stelde wel enkele vragen en stelde voor de suggesties in een soort raadprogramma te gieten. Zij kregen te horen dat dat een beetje een rare suggestie was, omdat zij geen vragen in de voorronde gesteld hadden. Dus beperkte men zich zo’n beetje tot de vragen over zorg en duurzaamheid die onze fractie  stelde. Er was één brief van een burger(architect) binnengekomen die pleitte voor het laten bestaan van het Welstandstoezicht. Volgens de coalitie was het nog maar een voornemen in een brief aan die architect. Maar wel een voornemen waar goed over nagedacht was. En dus door zou gaan, zo gaven de coalitiepartijen aan. Ik denk dat niet goed is nagedacht over dit voornemen. Er zijn heel veel goede argumenten aan te voeren om de beeldkwaliteit door middel van welstandstoezicht te bewaken. Het College moet dan wel zo veel mans zijn om ook de sterk veranderende rol (het gaat allang niet meer om wc-raampjes) van Welstand goed uit te leggen.
 
Duurzaamheid en zorg
Opvallend was dat deze coalitie werk wil maken van duurzaamheid. Maar niet bij elk punt, net zoals het uitkomt, zo bleek al gauw.  Voor de zorg gebruikt men ook grote woorden als zorgzekerheid e.d. De vraag is of je dat op voorhand kunt beloven aan de mensen, als niet eens weet hoeveel bezuinigingen er uit Den Haag op de gemeente afkomen. Maar goed: de toezegging staat. Iedereen die het nodig heeft (voelt u de escape al) krijgt zorg. Misschien in een andere vorm (voelt u uitvlucht nummer 2). Het was een beetje een poppenkast. De coalitie zat er en was erop gebrand vooral niks toe te geven. Twee oppositiepartijen deden niet mee; de PvdA had vooraf geen vragen willen stellen, maar nu in de RTG wel. Onze fractie wil graag overtuigen en nieuwe ideeën inbrengen. Het is wel teleurstellend om te merken dat de coalitie (ook met de ChristenUnie erin) daar heel weinig mee wil doen. En het liefst geen andere ideeën wil toelaten. Het toppunt van arrogantie vormde natuurlijk Alex Walter van Gemeentebelangen die aangaf dat de oppositie in de komende voorstellen van het College wel zou zien wat zij met onze ideeën gedaan hebben. Dat noemt men samenwerken. Ik noem het meer afhouden en doof zijn voor ideeën die niet van jezelf komen. Overigens valt het met die ideeën in het coalitieakkoord nogal tegen. Veel wordt verwezen naar komende nota’s, onderzoeken of beleid. Terwijl zo’n akkoord natuurlijk moet gaan over welke richting dat komende beleid dan op moet. Als je daar niks van zegt kun je altijd alle kanten op en is het altijd goed. Dat lijkt deze coalitie op veel punten te willen. Afwachten waarmee het college komt en dat per definitie steunen. Dat verzwakt de rol van de raad en de democratie.
 
Vragen over Jeugd, WMO en Participatie.
Dik 300 pagina’s moesten de deelnemers aan het rondetafelgesprek van dinsdag doorworstelen om goed beslagen ten ijs te komen. Het beleid over de drie decentralisaties of zo u wilt transities werd besproken. Gemeenten krijgen taken erbij op het gebied van Jeugd, WMO en werk voor arbeidsgehandicapten. Daar hoort een beleidsplan bij en daar horen verordeningen bij. Er waren heel veel vragen van de raadsleden, het is dan ook een zeer ingewikkelde materie. Er waren inspreeksters van de Thuiszorg en de WMO-raad. Beiden (en ook veel raadsleden) vroegen om duidelijkheid en concreetheid. Veel dingen kunnen nog niet duidelijk gemaakt worden omdat in Den Haag zo’n beetje dagelijks andere regels en afspraken over de gemeenten worden uitgestort. Wat duidelijk bevestigd werd is dat in de gemeente Aalten de huishoudelijke hulp in 2015 op het niveau van 2014 blijft en dat er dat jaar gezocht gaat worden naar besparingen die oplopen tot 40%. Ook werd duidelijk dat het Ondersteuningsteam dat nu al werkt voor de aansluiting onderwijs en zorg, straks ook een taak krijgt bij de signalen uit de wijk. Dus als er in een gezin iets mis dreigt te gaan dat er dan hulp ingezet kan worden. Niemand weet echter hoeveel. Omdat ook nog de precieze budgetten en de kinderen/gezinnen om wie het gaat nog niet precies bekend zijn. Het lijkt er een beetje op dat de raad met de ogen dicht besluiten moet nemen, zonder daarvan de exacte gevolgen te kunnen overzien. Voor het publiek zou het duidelijker en wellicht interessanter geweest zijn als de vragen naar de techniek tijdens de volgende avond (bij de technische behandeling van de begroting) gesteld zouden zijn. En de vragen naar de inhoud, de dilemma’s, de keuzes op die dinsdag. Bijvoorbeeld: wanneer mag je van het college nu een persoonsgebonden budget inzetten of wanneer moet de klant van zorg in natura gebruik maken. Dat zijn keuzes die niet helder werden.
Overigens had onze fractie tijdig het idee geopperd om de technische vragen woensdag te doen en de meer beleidsmatige dinsdag.  Het  is slordig en niet duidelijk dat de organisatie, het College pas woensdagmorgen (na afloop van de RTG) meldde dat dit mogelijk was.Ook hier moet samenwerking hoger in het vaandel komen.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *