week 33 (klik hier)

Coalitie weigert overleg met oppositie over opvolging Luiten. Nieuwe wethouder niet unaniem benoemd.
Dinsdag werd gerard Nijland gekozen tot wethouder van de gemeente Aalten. Met slechts 12 stemmen voor.  Dat lag niet aan hem, maar vooral aan de houding van zijn partij: het CDA. Hieronder mijn bijdrage in eerste termijn met  nog steeds de uitnodiging aan de coalitie om samen te werken.
 
28, 33 60 is een cijferreeks waar u eens over moet nadenken. Oplossing komt straks. 
De afgelopen weken zijn weer erg teleurstellend verlopen als het gaat om samenwerkingsbereidheid in de raad.
Als na 15 juni er één kans was voor vooral het CDA om het geblutste blazoen weer op te poetsen was het om in te gaan op de uitnodiging van de oppositie om te overleggen over de invulling van de komende 20 maanden. 
Niets van dat alles. De oppositiefracties kregen rond 5 juli de mededeling dat het rond was en of men maar even kennis wilde maken. Een fraai staaltje van machtpolitiek en weinig reclectie, zelfkritisch vermogen en willen leren uit het verleden. En GB en CU vinden dit allemaal maar goed.
Er waren veel redenen om het anders te doen.
-de vraag of er weer met 3,5 wethouder doorgegaan moet worden, het kosten aspect, de stand van de portefeuilles, de komende werkzaamheden, portefeuilleverdeling
-de vraag of juist de hele raad niet een steentje zou moeten bijdragen om het geschonden blazoen van de gemeente Aalten én de gemeentepolitiek weer op te poetsen na de uitglijders van Luiten en Kok.
-het aloude argument dat het CDA toch wel erg overbedeeld is in de macht: 28% van de stemmen, 33% van de zetels en  60%  van  de college-zetels. Dat zou enige bescheidenheid rechtvaardigen –als het CDA zich daar ook van bewust zou zijn- 
-Dat geldt ook voor de coalitie. Zij vertegenwoordigt 55% van de stemmen en oppositie 45%. Dat zou op z’n minst overleg met die 45% rechtvaardigen.
Dat is allemaal niet gebeurd. De coalitie laadt hiermee de schijn op niet te willen samenwerken of alleen maar onder hun voorwaarden. 
 
Vandaar dat ik de coalitiepartijen, hun fractieleiders de heren Wessels, Walter en Pennings graag wil vragen naar hun opvattingen over samenwerking. Als je de literatuur daarop naslaat zie je woorden en waarden als:
 
 
 
Motivatie
Hulpvaardigheid
Verbondenheid
Geven en nemen
Overtuigingskracht
Verantwoordelijkheid
Flexibiliteit
Empathisch vermogen
Luisteren
 
Hun antwoord zal mede onze toekomstige opstelling naar de nieuwe wethouder bepalen. Willen we samenwerken of willen we elkaar tegenwerken?  En wat hebben de coalitiepartijen die zoals gezegd slechts  55% van de stemmen vertegenwoordigen de andere kant daarbij te bieden? 
De eerste kans is gemist.
Daarom zullen wij ook blanko stemmen  bij de voordracht van de heer Nijland. Niet omdat wij iets tegen de persoon hebben, maar vooral vanwege de opstelling van zijn partij en de coalitie:
-De bereidheid van de coalitie om samen met de oppositie te werken aan een beter imago van Aalten is afwezig gebleken.
-De stemmen, zetel en wethoudersverhouding rechtvaardigt een minder aantal uren voor het CDA
-De kosten voor 20 maanden zijn aanzienlijk.Niet alleen de salriskosten, de wachtgeldreservering maar ook allerlei extra kosten zoals genoemd integritietsonderzoek, reiskosten
-In de resterende 20 maanden hadden andere oplossingen dan een FTE vanuit het CDA  gevonden kunnen worden.
Niettemin wensen wij de heer Nijland veel succes en danken wij de overige leden van het College dat ze vanaf 21 maart de zaak draaiende hebben gehouden.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *