week 29 (klik hier)

Parallelweg tussen Stationsweg en Tolhuisweg zit er niet in.

CDA en GB lopen blauwtje bij de provincie. Maakten sommige boeren en loonwerkers op de Haart “blij met een dooie mus”. Laten bewoners en voetgangers en fietsers aan de Walfortlaan onnodig lang stof happen. Wat is er aan de hand? Tijdens de raadvergadering van 21 mei werd de verkeerssituatie op de Walfortlaan behandeld. Het College wilde ingaan op de wens van omwonenden om iets te doen tegen stof- en geluidsoverlast. Eén van de voorgestelde maatregelen was het afsluiten van het laatste gedeelte zandweg, waardoor vooral landbouwverkeer gedwongen zou worden via de Tolkampweg en de Eskesweg te rijden. Als bijkomend “voordeel” werd gezien dat de route door de Walfortlaan voor auto- en landbouwverkeer dan onaantrekkelijker zou worden. Dan zou men eerder gebruikmaken van de speciaal aangelegde landbouwsluis bij de Stationsweg/N318. Haarts Belang en het CDA/LTO wilden liever dat gewacht zou worden op de “evaluatie” van de verbeteringen aan de weg Aalten-Winterswijk (N318). Men had nl. het idee dat daaruit zou komen dat het verstandig is een parallelweg te maken tussen Stationsweg en Tolhuisweg met een versteviging van de bruggen aldaar, zodat het landbouwverkeer via die route zou kunnen rijden. Daarover  dienden CDA en Gemeentebelangen ook een motie in die met 11-10 werd aangenomen. Wij hebben in de discussie het CDA al voorgehouden dat dit weer een motie “voor de bühne “ is. Precies dezelfde bühne die ze bespeelden tijdens de aanleg van de rotonde: de Haart was voor een rotonde op de plek bij de Stationsweg; CDA voor de Roelvinkstraat, maar dreigde daarmee de sympathie (en stemmen) van  de Haart te verliezen. Immers de Provincie zou wel gek zijn om veel geld uit te geven aan een parallelweg, terwijl ze, om de Haart tegemoet te komen, al een landbouwsluis extra had aangelegd. Anderen zeiden: had de rotonde maar aangelegd bij de Stationsweg, dan was dit probleem er minder geweest.

Gesprek met de Provincie

Wethouder Teeuwsen heeft een gesprek met de provincie gehad. En daarover de raad geïnformeerd. De Provincie is niet van plan een uitgebreide evaluatie te houden. Volgens de indieners van de motie had de Provincie dit wel toegezegd. Misschien hebben ze dat verkeerd begrepen. Wel is er een controle op de oplevering geweest. In 2016/2017 houdt men een verkenning over het hele wegvak. Maar dat gaat meer over de vraag of er hogere ongevallenconcentraties zijn waar te nemen.

Er is ook besproken om de mogelijkheden van een parallelweg tussen Stationsweg en Tolhuisweg te bekijken. De gedeputeerde, mevr. C. Bieze is daar kort maar duidelijk over geweest: nee. Immers de agrariërs en loonbedrijven zijn al tegemoet gekomen door de niet-geplande landbouwsluis. Daarmee werd een extra omrijafstand (voor landbouwverkeer) via de Roelvinkstraat weggenomen. De realisatie van een parallelweg inclusief aanpassing bruggen en verkeerslichteninstallatie bij de Tolhuisweg kost ongeveer drie miljoen euro. De bruggen zijn “relatief jong” en een aanpassing gedurende de levensduur wordt niet overwogen. De huidige situatie biedt geen nieuwe aangrijpingspunten om dit te realiseren.

Wat nu?

Het antwoord van de Provincie is erg duidelijk. De criticasters van de motie van CDA en GB hebben gelijk gekregen. Dit standpunt van de Provincie was bekend en is logisch. Waarom zou de provincie zoveel geld uitgeven voor een paar meter korter rijden door enkele tractors? De afsluiting voor autoverkeer op het laatste deel van de Walfortlaan en het vervangen van de “ribbelstroken”op het voorste gedeelte  kan nu wat mij betreft opgepakt worden.  Ik durf wel te voorspellen dat het CDA, of enkele leden daarvan, gaan tegenwerpen dat de provincie niet kan rekenen en dat het allemaal goedkoper kan. Misschien trekken ze zelf wel op naar Arnhem, maar de vorige gedeputeerde was van het CDA en kwam hier in verkiezingstijd. Dat scheelt altijd.

Volgens de motie zal nu het College “moeten bezien of op basis van de evaluatie van de provincie de knip in de Walfortlaan ter hoogte van de Tolkampweg  noodzakelijk wordt geacht”. Ik ben benieuwd of de indieners van de motie “hun verlies ruiterlijk zullen toegeven”.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *