week 28 (klik hier)

Coalitie ontpopt zich als belangenbehartiger van de grote boeren

CDA, VVD en Gemeentebelangen lieten hun ware aard zien tijdens de laatste raadvergadering voor de zomervakantie. Vooral verdedigers van het grootschaligheidsdenken en steun voor grote boeren. Het was toch een vreemde vergadering.  Veel onverwachte standpunten en wendingen. Allereerst werden de piketpalen geslagen voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied. De coalitiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen kwamen net voor de vergadering met een wijziging van het B. en W.-voorstel. Zij wilden dat alle intensieve veehouderijen in het buitengebied in principe een bouwblok zouden kunnen krijgen van 1,5 ha. Dat was tot nu toe voorbehouden aan dit soort bedrijven in het zgn. LOG, LandbouwOntwikkelingsGebied. Dat werd door het college ingetrokken. In plaats daarvan wilde het College door het gehele buitengebied zo’n 5-7 “sterlocaties”aanwijzen, waar deze grote bedrijven konden uitbreiden tot 1,5 ha. bouwblok. De coalitiepartijen deden er dus een schepje bovenop door voor te stellen dat dat in principe overal zou moeten kunnen.

De oppositiepartijen hapten naar adem: ” Dus heel Aalten één groot LOG?”vroeg Gerrit Migchelbrink van onze fractie.  “Bovendien gaat dit ten koste van de normale gezinsbedrijven” . Volgens Oort (PvdA) hield men de boeren een worst voor: Milieuwetgeving maakt het praktisch onmogelijk voor bedrijven om te groeien naar die omvang. Volgens Pennings (CU) zou dit standpunt betekenen dat een bedrijf dat een intensieve tak heeft en een gewoon melkveebedrijf in principe zou kunnen groeien naar 4 ha. bouwblok. Dat werd door de wethouder bestreden. Door de meerderheid die de coalitie heeft werd dit voorstel wel aangenomen. Dat betekent dat het College de opdracht krijgt in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied het mogelijk te maken dat elke intensieve veehouderij kan groeien naar 1,5 ha. De vraag is of het College dat kan en wil. Waarschijnlijk zit de milieuwetgeving in de weg.

Het is onbegrijpelijk dat het CDA- oorspronkelijk de partij van de”kleyne luyden” en de CBTB- zich zo onomwonden tot het groeidenken, grootschaligheid en megastallen bekeert. Van de VVD had ik niet anders verwacht. Gemeentebelangen neem ik alleen maar kwalijk dat zij zich kritiekloos laten meeslepen.

Steuntje in de rug voor thuiszorg.

Door de Progressieve Partij en de ChristenUnie was een uitgebreide motie ingediend die het college er toe moest bewegen dat in elk geval in 2014 de medewerksters van de thuiszorg nog gewoon hun werk zouden moeten kunnen blijven doen. In 2015 komen er nieuwe wetten die de hele zorg op de kop zetten. Vooral de partijen CDA, PvdA en Gemeentebelangen voelden er helemaal niks voor om deze motie te steunen. Immers volgens hen was dit een zaak van werkgevers, moest het regionaal bekeken worden en konden we niks aan landelijke wetgeving doen. Opvallend was de felle toon waarmee de PvdA-fractie afstand nam van de belangen van de werkneemsters. In de discussie heb ik geprobeerd een paar misverstanden, vooroordelen en gebrek aan kennis op te ruimen en ook tot mijn verrassing draaiden de tegenstanders (misschien door de aanwezigheid van zo’n 25 Sensire-medewerkers? )  als een blad aan de boom om.  Ook een paar zinnetjes uit de motie gehaald. De raad vindt nu dat het College in de nieuwe opdrachten er voor moet zorgen dat de medewerksters eventueel mee gaan naar een nieuwe aanbieder, als die er komt,  en dat medewerksters  niet gedwongen mogen worden naar een zgn. alfabureau te gaan, maar een fatsoenlijk Cao-loon moeten blijven verdienen. Een beetje tot verrassing van het publiek werd de motie unaniem aangenomen. Dat kan een (tijdelijke) oplossing geven tot en met 2014. Iedereen moet (gedwongen door wetgeving) wel als de wiedeweerga aan het nadenken en voorlichten hoe het in 2015 en verder gaat.

Reuzenzwaai CDA-fractie over industrieterrein West.

Daar waar de opeenvolgende CDA-wethouders en –fracties altijd hebben geijverd voor een uitbreiding aan de Westkant van Aalten van het industrieterrein, daar dure landbouwgronden aankochten, procedures tot aan de Raad van State voerden en een hoop geld uitgaven aan behoeftenonderzoeken en plannetjes maken, hoefde het voor de CDA-fractie dinsdagavond ineens niet meer. De gehele fractie wilde de ontwikkeling van het industrieterrein aan de westkant van Aalten voor lange tijd stopzetten. Men gebruikte dezelfde argumenten die ook  wij als  tegenstanders van die ontwikkeling al jarenlang gebruiken: onnodige aantasting van de es met goede landbouwgrond, er is ruimte genoeg in omliggende gemeenten en de eigen kern Dinxperlo, op het bestaande industrieterrein staat veel leeg, kleinere nieuw ontwikkelde stukjes zijn niet verkocht, economische crisis zet rem op behoefte. Coalitiepartij VVD was des duivels: zij zagen hun plannetje van het realiseren van een zonne-energiepark om tenminste nog iets van een opbrengst op deze dure grond te krijgen in duigen vallen. Zij wilden, voordat er definitieve besluiten genomen worden, een precieze berekening van alle scenario’s. Er is daar al veel dure grond aangekocht. De vraag is ook nog steeds of het college niet te vroeg en te duur deze grond heeft aangekocht. Immers het bestemmingsplan was nog niet onherroepelijk. Als de plannen niet doorgaan en deze grond moet tegen de agrarische waarde weer terugverkocht worden, worden enkele boeren in die omgeving rijk en de gemeente arm…..

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *