week 28 (klik hier)

Vrijheid voor de één, geldt niet voor de ander: winkels op zondag grotendeels dicht.
Vooraf was de vraag hoeveel van de wedstrijd Duitsland- Brazilië raadsleden en bezoekers na afloop van de raadvergadering van dinsdag konden zien. Het stond 2-0 toen de vergadering was afgelopen; even na tienen dus. Daarvoor werden er rake discussies gevoerd over de zondagopenstelling, de geluidverordening en iets minder over Boek op ’t Zand. Het geluid tijdens evenementen was het eerste onderwerp. Al veel vaker in de raad en daarbuiten besproken. De horeca moet net zo als andere bedrijven voldoen aan geluidsnormen. HMV (Meerdink) wilde alle normen omhoog gooien, maar dan ook handhaven. Ze stonden daarin alleen. CDA wilde niet achter elke tent een geluidsmeter en vooral de horeca veel ruimte geven om hun muziekfestijnen te organiseren ten bate van een bruisend centrum. De andere fracties waren wat voorzichtiger en pleitten voor strikte handhaving en “leven en laten leven”. De verordening is vastgesteld. Nu kijken of de diverse belanghebbenden zich er aan houden, er gehandhaafd wordt en buren ermee kunnen leven. Ik vind het nogal zorgelijk dat het CDA tegenwoordig bijna elke raadsvergadering roept (de fractie of de wethouder): handhaven is niet ons doel. Daarmee creeren ze een sfeer dat  je de regels niet te strikt moet toepassen. Dat is raar: CDA wil meer vrijheid voor horecaondernemers en hen bijna de vrije hand laten ook al geeft dat veel overlast. Terwijl ze wel voor de ondernemers wil bepalen welke zondagen ze wel of niet open zijn; iets wat helemaal geen overlast geeft. Heet dat een dubbele moraal?
 
Zondagopenstelling.
Van het vorige college lag er een voorstel om de zondagsluiting van de winkels af te schaffen en het al of niet open zijn aan de ondernemers zelf over te laten. Dat voorstel was niet makkelijk tot stand gekomen. Niet in de laatste plaats door de onduidelijke standpunten van de winkeliersverenigingen als FAM en Iodus.  Uiteindelijk kon men wel instemmen en gaf aan dat dan er in de kern Aalten bijv. 5 evenementen op zondag georganiseerd zouden worden, tuincentra, supermarkten en meubel centra waren ook gelukkig omdat hun omzet niet zou weglekken naar de buurgemeenten; sommigen wilden elke zondagmorgen open, anderen weer vooral in voor- en najaar. Zo kon een ieder zich aanpassen aan de wensen van hun klanten.
Toen kwamen er verkiezingen en collegeonderhandelingen. Twee partijen CDA en ChristenUnie wilden terughoudend zijn met openstelling op zondag. Daarom schreven ze op in het coalitieakkoord dat er in de gemeente 12 koopzondagen zouden kunnen komen en voor supermarkten, meubelzaken en tuincentra nog eens 12 extra. Gemeentebelangen die in haar eigen programma opgeschreven had dat de zondagopening aan de ondernemers zou worden overgelaten slikte dit in de onderhandelingen. Welke zondagen open gaan, mochten de winkeliers zelf weten, als ze het maar drie dagen van te voren meldden. Volgens sommige ondernemers ging dat niet werken, want ze moeten hun opening aankondigen in advertenties bijv. Het voorstel van 12 + 12 kwam dinsdag aan de orde.  De hele oppositie was voor het “oude voorstel”. Wij dienden  daar voor een motie in mede namens HMV, PvdA en VVD. De VVD haalde fel uit naar de ChristenUnie en riep hen op kerk en staat te scheiden. De PvdA haalde evenzo fel uit naar GemeenteBelangen en verweet ze kiezersbedrog. Walter (GB) gaf aan dat zij inderdaad iets anders dan dit voorstel in hun programma hebben staan, Maar dat, om andere punten te bereiken, zij akkoord waren gegaan in de onderhandelingen. 
Volgens Guido Uland (Progressieve Partij)  was CDA eigenlijk de winnaar: ze hadden er een beetje meer zondagen erbij, ook niet te veel, hoefden niet veel te zeggen en de kritiek kwam op anderen neer. Maar toch werd door mn. de oppositie het CDA onduidelijkheid en inconsequentie verweten. Hoe kun je nu de zondagrust bepleiten voor een beetje. Toch hield de coalitie vast aan haar voorstel. Ik  deed nog een dringend beroep om hiervan geen principiële maar een vrije kwestie te maken. Als iedereen volgens z’n geweten handelt en stemt, dan werkt de democratie. Nu worden alle raadsleden van CDA, GB en ChristenUnie gedwongen voor dit gedrocht te zijn. Het mocht niet baten, evenals een dringende oproep van Spar Nederland om Spar Luiten in Bredevoort de kans te geven elke zondagmorgen open te zijn. Het mag niet van CDA, GB en ChristenUnie. Dat is onbegrijpelijk. De situatie is anders dan enkele jaren geleden.  De concurrentie van buurgemeenten is voelbaar, ondernemers geven aan dat het nodig is om die extra omzet van 8% te hebben om te overleven, de wet staat het toe, ondernemers hebben aangegeven niemand te dwingen om op zondag te werken, in andere branches is zondagwerk ook aan de orde. In Aalten mag het niet van een minderheid die de meerderheid z’n wil oplegt.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *