week 25 (klik hier)

Conservatisme dreigt Aaltens centrum te nekken. 
 Het winkelcentrum van Aalten moet gezelliger en aantrekkelijker voor consumenten worden. De meerderheid van de winkeliers is voor een winkelstraat waar de klanten rustig kunnen winkelen en wandelen, zonder auto’s en brommers. Om te beginnen de Bredevoortsestraat van Landstraat tot Prinsenstraat. De gemeenteraad is verdeeld. Daarom is gekozen voor een proefafsluiting. Op voorstel van de VVD was dat zaterdag en zondag. De ChristenUnie wilde vanwege de zondagsrust dan pas op maandagmorgen de afsluiting verwijderen. Een bureau heeft deze ideeën voorgelegd aan de betreffende winkeliers. Die maakten er korte metten mee. Zondag afsluiten is onzinnig. Een goede proef is de zaterdag.

 
Afgelopen dinsdag presenteerde het bureau hun “onderzoekje” aan winkeliers en raadsleden. Raar dat dit niet openbaar was en dat de verantwoordelijk wethouder Teeuwsen niet aanwezig was. De meerderheid is voor de proef om gedurende drie maanden op zaterdag de Bredevoortsestraat voetgangersgebied te maken. Er waren geen tegenstanders aanwezig. Discussiepunt was nog: moet je die proef nou houden in een opgeknapt straatbeeld (dus nieuwe bestrating, betere verlichting en meubilair) of moet je bij wijze van spreken er op zaterdag maar een paar hekken voor zetten. Vanuit de winkeliers werd gepleit voor een proef na de opknap. De ideeën worden meegenomen in een advies aan het College. Maar, schrik niet: de proef zal pas in de zomer 2014 plaatsvinden.

Inmiddels geven allerlei landelijke onderzoeken aan dat kernen als Aalten het moeilijk krijgen voor wat betreft het winkelaanbod. Vanwege o.a. de crisis besteden consumenten minder. De winkelgewoonten zijn veranderd. Internet wordt een belangrijk aankoopkanaal. Dat betekent dat ook de functie plaats van de winkeliers veranderen. Inmiddels wordt er al jaren gepraat over een beter winkelcentrum. In het “proefgebied”gaat het om 28 winkeliers. Het betreffende bureau had ook een avond voor bewoners van het centrum georganiseerd. Daar waren 8 mensen geweest.

Hoe komt het nu dat het allemaal maar niet opschiet? Dat over zo’n simpel proefje maanden- zo niet jarenlang gebakkeleid wordt. Dat er gewoon geen besluiten genomen worden. Dat is vrij simpel. Dat komt omdat de geharnaste tegenstanders (die vooral in de CDA-fractie te vinden zijn) van een voetgangersgebied in het centrum rode vlekken in de nek krijgen bij het horen van het woord “autovrij”. Deze fractie heeft jarenlang elke ontwikkeling in het centrum tegengehouden. Zelfs nu er onder de winkeliers 15 uitgesproken voorstanders van afsluiting op zaterdag zijn, is men niet te beroerd allerlei doemscenario’s te schetsen van sluitende winkels en omzetverlies. Alsof dat aan het gebrek aan mogelijkheden om de auto in de winkel te parkeren zou liggen. De CDA-fractie die altijd de mond vol heeft over draagvlak en “betrekken van de inwoners aan de kop van het proces” is niet bereid op eeuwenoude dogma’s en standpunten terug te komen. Zelfs tegen de wens van de meerderheid in. Dat is pas waar conservatisme.

Akkerranden in bloei
Na de buien op donderdagavond waren de raadsleden uitgenodigd door SAAP en de gebiedscommissie. Zo’n slechts 6 raadsleden, één wethouder en drie commissieleden gaven gehoor aan die uitnodiging. SAAP staat voor stichting actief Aaltense platteland. Het is een bonte verzameling van jagers, natuurbeschermers, boeren en toeristisch bedrijfsleven die iets van het platteland willen maken. Op het programma stond een fietstocht in de omgeving van Barlo. Vooral de ingezaaide akkerranden waren het doel van de excursie. Er zijn er zo’n 25 in de gemeente Aalten. Boeren staan een rand van 5-20 meter van hun land af om daar door een werkgroep een mengsel van bloemen, granen in te zaaien. Ze krijgen daar een kleine compensatie voor. Op die ingezaaide akkerranden komt de patrijs op af. Die heeft het door de monocultuur al jarenlang erg moeilijk in Nederland. Maar groeit nu weer in aantal. Ook trekken de randen vlinders en bijen aan. Bovendien is het in deze tijd van het jaar een mooi gezicht. In samenwerking met VVV en gemeente is er fietstocht uitgezet. Aan te raden. Ook bracht de delegatie een bezoek aan enkele opvallende projecten in Barlo: woningbouw met Letse houten (binnen)skeletwoningen en het verhuurbedrijf van originele Vespa-scooters aan de Groot-Deunkweg. Zelfs de meefietsende boeren wisten niet dat het bestond: op de grens met Lichtenvoorde staat een perceel met Japanse haver!

Het akkerranden project heeft nu vier jaar gedraaid met een bescheiden bijdrage van € 2500,– van de gemeente. Als daardoor het project zou moeten stoppen zou erg jammer van alle moeite zijn. Daarom ontspon er zich na afloop ook een discussie: hoe komt je aan € 2500,– per jaar. Moet je dan meteen naar DE gemeente kijken of zijn er andere fondsen. Kunnen de betreffende boeren niet zelf betalen? Kunnen de jagers een deel van de opbrengst van het geschoten wild beschikbaar stellen. Of gewoon een aanvraag doen bij het coöperatiefonds van de plaatselijke bank of bij de postcodeloterij?

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *